Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

1ste Kamer en Regering: STOP toepassing kostendelersnorm op AOW ers die mantelzorg genieten

Eerste Kamer en Regering:

STOP toepassing van de kostendelersnorm op AOW- gerechtigden die mantelzorg genieten van familie of anderszins !

Vanaf 1 juli 2015 wordt beoogd de AOW-uitkering fors te korten in het geval de AOW-gerechtigde inwonend is en verzorging geniet van veelal familie.

De kostendelersnorm (een korting van 300 euro per maand op een AOW-uitkering) brengt veel (kwetsbare) mensen in zware financiële problemen.

Om inwoning en permanente mantelzorg mogelijk te maken moeten veelal eerst investeringen in- en rond de woning worden gemaakt terwijl vervolgens aan het verblijf van de zorgbehoevende zelf ook nog eens extra kosten zijn verbonden.

Het voornemen om de kostendelersnorm op AOW-gerechtigden toe te passen, wordt niet begrepen, leidt tot frustratie en wordt gezien als een ontmoediging van mantelzorg.

Deze maatregel staat ook op zeer gespannen voet met de eigen visie en beleid van het kabinet dat gericht is op het langer thuis wonen van ouderen, het voor elkaar zorgen waarbij juist voortdurend de nadruk wordt gelegd van een grotere beroep op mantelzorg. Hoe lang kun je die koe nog uitmelken ?

Bovendien brengt het kabinet door haar beleid ook nog eens sluiting van veel verzorgingshuizen met zich mee als gevolg van verzwaarde toelatingseisen.

De forse korting op de AOW-uitkering wordt gezien als een onrechtvaardige boete, die

in de praktijk een averechts effect zal hebben op de wens van dit kabinet tot meer inzet van familie, vrienden en kennissen. De kostdelersnorm daarom in de volksmond ook niet voor niets een mantelzorgboete genoemd.

Terecht is er veel maatschappelijk onbegrip en onrust ten aanzien van deze maatregel die wellicht ook te schetsen is als voorbeeld van onbehoorlijk bestuur.

Daar de desbetreffende wet inmiddels de Tweede Kamer is gepasseerd, roep ik de PvdA fractie in de Eerste kamer op de maatregel aan te passen in de geest van het oorspronkelijke Sociaal Democratische gedachtegoed en te handelen overeenkomstig de  “Van Waarden” resolutie, aangenomen op het PvdA Congres van 2013. Laat die niet bedoeld zijn als een stip aan de horizon maar als een signaal om nu de bakens te verzetten.

Getekend: Menno Hilverts

Op persoonlijke titel maar wel als lid van de PvdA 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën