Eindelijk stelt de provincie Drenthe een haalbaarheidsonderzoek in naar de wenselijkheid van een spoorlijnverbinding Groningen-Emmen

Eindelijk stelt de provincie Drenthe een haalbaarheidsonderzoek in naar de wenselijkheid van een spoorlijnverbinding Groningen-Emmen. Tijdens behandeling van de Voorjaarsnota (statenstuk 2016746) in de Drentse Provinciale Staten op 13 juli jl. heeft gedeputeerde Henk Brink in zijn reactie op de CDA-motie ‘Onderzoek Mobiliteitsknelpunten Noord-Nederland’ en welke verzoekt om een breed onderzoek te doen naar met […]