Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Aanvullend pensioen en ‪lastenverlichting: Van ‪eerlijk ‪delen is ‪daarbij geen ‪sprake!

Ondanks de vele miljarden die in de pensioenfondsen zitten, krijgt de gepensioneerde er al jaren niets bij vanwege het niet geïndexeerd worden als gevolg van o.a. de lage (lange termijn) rente. Je moet zelfs van geluk spreken als je niet eerder of nu alsnog bent/ wordt gekort door het niet voldoen aan de wettelijk gestelde minimale dekkingsgraad van jouw pensioenfonds.

De ‪koopkracht van de gepensioneerde ‪kachelt dan ook nog steeds verder ‎terug!

Op de lage rente zal ik het kabinet niet aanspreken echter wanneer er 5 miljard is te verdelen, spreek ik de regering wel aan op het eerlijk delen hiervan.

En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat gepensioneerden (en andere uitkeringsgerechtigden) niet profiteren terwijl de werkenden er substantieel (gemiddeld +- 1000 euro per jaar) op voorruitgaan. De ‪kloof tussen ‪werkenden en ‎niet-werkenden wordt daarmee ‎vergroot en ‎stapeling van bijdragen in de ‎verhogingen voor wat betreft de overige rijks- en gemeentelijke ‎voorzieningen doen een steeds groter wordende groep mensen financieel en sociaal in de problemen komen.

Eind december ontving ik van mijn ‎Philips ‪Pensioenfonds de ‎ouderdomspensioenspecificatie aangaande januari 2016.

En alhoewel ik het uiteraard reeds wist, voelde het toch weer als een grote onrechtvaardigheid dat het ‎nettobedrag per maand ca. 10 euro ‪lager was als gevolg van een % stijging van de bijdrage ‪Zorgverzekeringswet; op jaarbasis is dat zo’n 120 euro.

In de beleids- en uitvoeringssystematiek was het toch niet zo moeilijk geweest om de gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden van deze stijging uit te sluiten?

Steeds vaker vraag ik mij af waarom mijn Partij van de Arbeid (PvdA) smaldeel zowel in het ‪Kabinet als in de ‎Tweede Kamer dit laat passeren?
Het ‪roer moet dan ook om wil ik de ‎geloofwaardigheid niet verliezen in de wil van de PvdA om daadwerkelijk te veranderen. Al vanaf het begin ben ik een tegenstander van de regeringscoalitie van de PvdA met de VVD.
Er moet echt een einde komen aan het berusten in onze rol uit angst voor een verkiezingsnederlaag.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën