Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Oud PvdA wethouder Jaap Duit start nieuwe carrière als restaurateur

In het Stadskanaal ligt een uit 1930 stammende Groninger veenkoloniaal vrachtschip van het type Steil Steven welke voorzien is van een bijzondere twee cilinder ‘Brons’ dieselmotor van 50 pk.  

Het schip heeft dienst gedaan als trekschuit, daarna voorzien van een zijl en uiteindelijk van een motor.

Vanwege zijn historische waarde voor de Veenkoloniën is er een stichting ‘ Jatrie ‘ opgericht die alles in het werk stelt om het schip te behouden voor het nageslacht.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Voorzitter Rekenkamer Borger-Odoorn “We nemen het mee in de aanbesteding procedure”

Betreft: Reconstructie Zuiderdiep Nieuw Buinen 

Inleiding:

Op 16 november 2014 heb ik als burger een verzoek ingediend bij de Rekenkamercommissie van de Gemeente Borger-Odoorn om een onderzoek te doen naar efficiëntie en effectiviteit waarmee de activiteiten in de praktijk worden uitgevoerd ter realisering van het Zuiderdiep reconstructieplan.

Reden hiervoor was de onnodige overlast die de omwonenden ervaren door de in hun ogen slechte samenwerking van gemeente met nutsbedrijven en de nutsbedrijven onderling in de aanpak / uitvoering van het plan plus de aankondiging in een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad op 30 oktober 2014 door wethouder Freek Buitelaar, dat op de aanvankelijke begroting van het project ter grootte van 1,2 miljoen euro reeds een overschrijding werd voorzien van ca. 350000 euro, hetgeen overeenkomt met zo’n 30%.

Op 6 maart 2015 ben ik door de voorzitter van de rekenkamer (Fred Assen) gebeld met een toelichting waarom mijn verzoek niet is gehonoreerd nadat ik hiervan reeds enkele weken eerder door de  secretaris (mevr. Fransien Koenders ) telefonisch op de hoogte was gebracht dat door de commissie mijn verzoek was afgewezen. De Commissie is weliswaar onafhankelijk en maakt dus haar eigen afweging wat zij gaat onderzoeken, maar ik vond dat een burger, die zich met een onderbouwd verzoek tot de commissie richt, recht heeft op de argumentatie van de commissie waarom een op zich gerechtvaardigde verzoek niet wordt ingewilligd.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Nieuw Buinen: Overlast door laagfrequente trillingen / geluid t.g.v. rioolpompen  

Zoals wellichtbekend maak ik deel uit van het Dorpsteam van Nieuw Buinen. Om dat werk zo goed mogelijk te kunnen doen ben ik in november / december 2013 gestart met een rondje langs de huizen, vooralsnog alleen in het gebied ten zuiden van de MFA ‘De Noorderbreedte’.

Een veel gehoorde opmerking in de Begoniastraat was dat bij- en na hevige regenval de rioolwater pompinstallatie enorm veel zwaar (dreunend en stampend) lawaai maakte. De (direct) omwonenden, ook niet allen, klaagden met name over het lawaai ten tijde van de nacht omdat dit vervolgens zijn uitwerking had op hun welzijn van de dag erop. Dat laatste is uiteraard heel goed voorstelbaar als men in de nacht niet tot rust heeft kunnen komen, het zij door niet in slaap te kunnen geraken of steeds weer uit de slaap te worden gehaald.

Subcategorieën