Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

DE NIEUWE AANSLUITING aan de SLENERWEG op N34 bij KLIJNDIJK is nog GEEN GELOPEN KOERS !

IMPRESSIE OPENBARE BIJEENKOMST GEMEENTERAAD BORGER ODOORN,EXLOO, 6 MAART 2014

Betreft: Nieuwe aansluiting  aan Slenerweg op N34 bij Klijndijk

De hr. Marinus Pasjes, projectmanager N34 van de provincie Drenthe,  heeft de Gemeenteraad niet kunnen overtuigen van de juistheid van zijn aannames dat de nieuwe aansluiting aanvaardbare negatieve gevolgen heeft voor de verkeersintensiteit van Klijndijk. Ook bleek het rekenwerk niet onberispelijk waardoor het vertrouwen in de gepresenteerde cijfers snel daalde.

Een van de discussiepunten over de aannames tussen een deel van de Raad en de provincie is hoe het verkeer zich zal afwikkelen naar de N34 vanuit het noordelijke wijken van Emmen d.w.z. Emmermeer en haar achterland (Angelslo, Emmerhout, Weerdinge enz.), als de afslag bij Emmen Noord wordt gesloten.

Waarom door de Provinciale Staten van Drenthe is voorgesorteerd dat de N34 afslag bij Emmen Noord wordt gesloten, werd onvoldoende aannemelijk gemaakt terwijl dit juist een belangrijke impact kan hebben c.q. heeft op de verkeersintensiteit in Klijndijk.

Erg slordig, aangezien dit voeding geeft aan de gedachte bij de mensen in Klijndijk dat zij worden opgeofferd aan de belangen van Emmen; in elk geval heeft de provincie de schijn tegen dat dit niet zo is. Dit gevoel wordt nog eens versterkt door het feit dat de gemeente Emmen wel door de provincie is betrokken in hun plannen, en de gemeente Borger Odoorn niet. Recent (februari  2014) heeft  de gemeente Emmen nog haar Gebied Veiligheid-en Vervoer Plan (GVVP) daarop aangepast.

Ook bleek dat de provincie de camping Fruithof, belangrijk voor het toerisme in de gemeente Borger Odoorn en gelegen aan de Slenerweg,  nog steeds niet heeft benaderd. Door de toename in verkeersintensiteit ziet de camping zich geconfronteerd met extra stank / geluid van passerend verkeer en misschien ook extra fijnstof. Het antwoord van de Hr. Pasjes was in de ogen van de raadsleden veelzeggend:  ‘Die problematiek speelt nu ook al en moet de camping dan ook maar zelf oplossen’.

De raad reageerde verontwaardigd omdat toerisme de belangrijkste pijler is van de werkgelegenheid in de regio en waaraan door de gemeente heel lang en intensief is gewerkt om het niveau te bereiken waar het nu is. Maar ook weet, dat het de inspanning van ondernemers als de Fruithof nodig had / heeft om dat überhaupt te hebben kunnen bereiken, handhaven en uit te breiden. De Fruithof heeft een enorme investering gedaan en ziet zich nu door de extra verkeersintensiteit geplaatst voor kosten om de niet te voorzienbare overlast te reduceren. De provincie zou daar oog voor moeten hebben.      

Een ander punt dat door de raad aangekaart is, is dat de huidige rotonde van Klijndijk misschien wel voldoende capaciteit heeft voor de te verwachten doorsnee verkeersintensiteit echter dat op  wisseldagen van de camping het verkeer soms stilstaat doordat de rotonde aan de krappe kant is. De verwachting is dat de rotonde vaker min of meer geblokkeerd zal zijn als meer vrachtwagens zullen passeren, die nu nog de N34 in noordelijke richting nemen echter  na sluiting van de afslag bij Emmen Noord op de rotonde bij Klijndijk komen. Gevraagd wordt om voornoemde redenen de breedte van de rotonde te vergroten.

In het verloop van de avond  kreeg de inhoud steeds meer een politieke lading waardoor de aanwezigheid van een bestuurlijk verantwoordelijk persoon (gedeputeerde Brink  of wethouder  Luchjenboers of beide) eigenlijk noodzakelijk werd. Dat de inhoud meer en meer verpolitiseerd werd had ook te maken met de aanwezigheid en profilering van de actiegroep uit Klijndijk die zich onderbouwd met argumenten verzet tegen de nieuwe aansluiting omdat het rekenwerk van de provincie in hun ogen te veel geplooid is naar een door de provincie beoogd resultaat en het rekenwerk van de provincie als broddel werk beschouwt.

 

Tot slot, enkele belangrijke datums:

12 maart ’14       Gesprek gedeputeerde Brink met de actiegroep (hr. Blokzijl) uit Klijndijk

24 maart ’14       Definitieve besluitvorming  traject Exloo - Emmen door het College van de Provincie

25 maart ’14       Inloopbijeenkomst met definitieve plan

?                        Bestemmingsplanprocedure en de grondverwerving

Mocht de gemeente Borger Odoorn niet instemmen om hun huidige bestemmingsplan adequaat aan te passen, dan kan de provincie dat met een inpassingsplan overrulen.

P.S.

Bij de overname in Y2007 door de provincie van de N34 van het Rijk is de provincie de verplichting aangegaan om alle aansluitingen ongelijkvloers te maken. De N34 stond bekend als  ‘Dodenweg ‘.  Door het aanleggen van ongelijkvloerse aansluitingen neemt de verkeersveiligheid toe.