Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

College B&W Stadskanaal perst laatste druppel bloed uit haar bestuursrechtelijke mogelijkheden om het windmolenpark tegen te houden !

Verslag openbare vergadering Algemene Raadscommisie Gemeente Stadskanaal d.d. 4 april 2016

Aan de orde was de Zienswijze van het College B&W op het recente Rijksontwerpinpassingsplan m.b.t. het windmolenpark in het Drentse 'Monden' gebied.

In de Zienswijze stelt het College nogmaals dat zij faliekant tegen de komst van het park is vanwege de enorme gevolgen voor het woon- en werkklimaat doordat de inwoners te maken krijgen met geluidsoverlast terwijl de consequenties op de volksgezondheid van zo veel en zo grote windmolens vlakbij bewoning niet zijn onderzocht.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Gemeentelijke vergunningenverstrekking windmolens

Vanavond, donderdag 2 juli 2015 wordt in Raad gemeente Borger-Odoorn gesproken en beslist over een beslissende stap aangaande windmolens !

Mijn Motto is: Geen draagvlak Geen molens ! En daar hoort vergunningenverstrekking beslist niet bij!  

Het zou heel ‪‎verstandig van de ‪‎Gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn zijn niet meewerken aan de gemeentelijke vergunningenverstrekking aan de omgevingsraad ondanks de oproep door wethouder Freek Buijtelaar van Gemeentebelangen in een recente interview van RTV Drenthe omdat wel te doen. http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/wethouder-borger-odoorn-zelf-aan-slag-met-vergunningen-windmolens .

Degenen die tegen zijn worden in het interview weggezet als te handelen op emotionele gronden en  in hun afweging niet de ratio (het gezonde verstand) als uitgangspunt te nemen. Nogal goedkoop.

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Aankondiging SP motie ‘STOP planontwikkeling windpark De Drentse Monden en Oostermoer vanwege gebrek aan draagvlak’, hoe serieus meende de SP dat eigenlijk ?

In de dagen voorafgaande aan de plenaire vergadering van de Provinciale Staten Drenthe van jl. 17 december, liet de SP via haar eigen en andere (lokale) media in TELEGRAAF letters weten dat zij zouden komen met een motie waarin gepleit zou worden voor een stop op de planontwikkeling  windpark De Drentse Monden en Oostermoer vanwege gebrek aan draagvlak, daarbij de indruk wekkend dat zij in elk geval nu tegen de windparken aldaar zouden zijn. Niets is echter minder waar zoals nu blijkt. De SP fractie in de Drentse Staten was voor windparken in De Drentse Monden en Oostermoer en is dat nog steeds.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Windparken Drentse Veenkoloniën en het recent RCR besluit van minister Kamp

Een taktiek van een beetje minder meer !

Op 17 september jl. bleek tijdens een bijeenkomst in Horeca Centrum Spa te 2de Exloërmond dat het ministerie van Economische Zaken en de initiatiefnemers ('windboeren') in hun nieuwste plannen 52 tot 77 windturbines van ongeveer 200 meter hoogte hebben staan die verspreid zijn over het hele veenkoloniale gedeelte van de gemeenten Borger-Odoorn en de gemeente Aa en Hunze. Deze plannen waren toen slechter dan in de gebiedsvisie van de provincie Drenthe.

Op 3 februari 2015 schrijft minister Kamp aan de initiatiefnemers dat het windpark De Drentse Monden en Oostermoer 150 MW groot wordt en zal bestaan uit 50 windmolens verdeeld over zeven lijnopstellingen. Ook dat is nog steeds slechter dan in de gebiedsvisie van de provincie Drenthe.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Gemeenteraad Borger-Odoorn besluit tot instellen en faciliteren eigen draagvlakonderzoek m.b.t. Windpark De Drentse Monden / Oostermoer, uitgevoerd door onafhankelijk bureau

Behandeling door de Gemeenteraad van Borger-Odoorn (in haar besluitvormende vergadering op 3 april 2014) van de conceptbrief van het College aan minister Kamp als reactie op diens schrijven (d.d. 12 maart 2014, kenmerk DGETM-ED / 14038469) aangaande windpark De Drentse Monden / Oostermoer

Uiterst curieus is wel dat deze brief (corsanummer 14.06817) niet zichtbaar was en is  op het openbare deel van de gemeentelijke website.

Ter zake:

In de brief van minister Kamp worden door hem alle reeds bekende mogelijke en aanwezige formele wettelijke kaders nogmaals opgesomd. Daarnaast geeft minister Kamp aan dat hij heeft geconstateerd dat de initiatiefnemers (door mij gemakshalve even geduid als de groep ‘Boeren’) zich vanaf het begin hebben ingespannen en zich nog steeds inspannen - binnen de mogelijkheden die er zijn - voor het verkrijgen van draagvlak onder de bewoners in het gebied.