Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Aankondiging SP motie ‘STOP planontwikkeling windpark De Drentse Monden en Oostermoer vanwege gebrek aan draagvlak’, hoe serieus meende de SP dat eigenlijk ?

In de dagen voorafgaande aan de plenaire vergadering van de Provinciale Staten Drenthe van jl. 17 december, liet de SP via haar eigen en andere (lokale) media in TELEGRAAF letters weten dat zij zouden komen met een motie waarin gepleit zou worden voor een stop op de planontwikkeling  windpark De Drentse Monden en Oostermoer vanwege gebrek aan draagvlak, daarbij de indruk wekkend dat zij in elk geval nu tegen de windparken aldaar zouden zijn. Niets is echter minder waar zoals nu blijkt. De SP fractie in de Drentse Staten was voor windparken in De Drentse Monden en Oostermoer en is dat nog steeds.

Dit heeft de SP woordvoerder in de Drentse Staten, de hr. J.L.M. van Middelaar overduidelijk verklaart in een discussie met de andere afgevaardigden van o.a. de CU (hr. T. Stelpstra) en de PVV (hr. N.A. Uppelschoten).

Onderbouwing voor deze conclusie zijn daarbij hun letterlijke of naar de geest gedane uitspraken:

  • We waren eens met eerder genomen besluiten dienaangaande in de Staten
  • Wij zijn niet tegen het ontwikkelen van windparken.
  • We moeten ons best doen om ‘¾ tegen’ naar beneden te verkrijgen
  • Windparken moeten in elk geval daar komen.
  • Wij zijn voor windenenergie
  • We koppelen geen draagvlak % aan de omvang van het geïnstalleerd volume.  

Alvorens werd overgegaan tot de definitieve stemming, werd deze conclusie nog versterkt doordat de SP zich niet verzette tegen een uitleg van de motie en het verifiëren van de SP opstelling tijdens het debat door de commissaris der Koningin Hr. Jacques Tichelaar, nl. dat de motie moest worden gezien als JUIST NIET het stoppen met het initiatief aldaar maar het  bespreekbaar maken van omgevingsmaatregelen middels een communicatie die inhoudelijk aansluit bij de mensen.

Doordat de betrokkenen zich serieus genomen voelen wordt dan wellicht het draagvlak niet verbetert maar mogelijk wel de acceptatie.

In dat licht bezien vindt ik nog steeds dat de SP in de aanloop van behandeling van hun motie in de Drentse Staten van jl. 17 december met de kop in TELEGRAAF letters in de media, de lezers misleid heeft omdat de lezer daaruit alleen de indruk heeft kunnen overhouden dat de SP ook zou menen wat het draagvlakonderzoek uitspreekt, nl. “GEEN DRAAGVLAK HIER, HIER GEEN WINDMOLENS”. En dat is dus duidelijk niet het geval !