Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Basis Inkomen voor iedereen maakt Nederland sterker en socialer

2 van de 3 MOTIES over BASIS INKOMEN aangenomen

Op het recente PvdA congres (17/18 januari 2015) zijn een aantal moties in stemming gebracht die belangrijk zijn om de bekendheid van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen te vergroten.

Motie 31 (afgewezen): Onvoorwaardelijk Basisinkomen
Motie 37 (aangenomen): te experimenteren met een voorwaardelijk Basisinkomen
Motie 50 (aangenomen): Gemeentes mogen experimenteren op het gebied van Werk en Inkomen, met name over de bijverdiencapaciteit naast een uitkering.

Over Motie 31 : PvdA Borger-Odoorn vooraf niet medeondertekend
Preadvies Partijbestuur ‘Afwijzen’. Na toelichting door diverse sprekers heeft Borger-Odoorn  ingestemd met de motie, die de TK fractie verzoekt de mogelijkheden te onderzoeken te komen tot initiatief wetgeving door een onderzoek te doen naar de hervorming van het huidig sociale zekerheidsstelsel door invoering van een basisinkomen voor iedereen.   
Een 40% was voor en daarmee was de motie afgewezen.

Over Motie 37: PvdA Borger-Odoorn vooraf een van de medeondertekenaars
Preadvies Partijbestuur ‘Afwijzen’ Bij een eerste stemming was geen duidelijke meerderheid het oneens te zijn met het PB. Daarop volgende een formele tel procedure. De afgevaardigden met hun stemkastjes, de andere leden werden handmatig.
58% bleek voor de motie te hebben gestemd en gaf extra aandacht in de zaal. Borger-Odoorn was een van de medeondertekenaars van de motie

Over Motie 50: PvdA Borger-Odoorn vooraf een van de medeondertekenaars
Preadvies Partijbestuur “Overnemen” Een opvallend detail in de argumentatie in het preadvies was de opmerking over ‘armoedeval’ namelijk dat er gewerkt moet worden om werken bij het aanvaarden van tijdelijk werk ook echt lonend te laten zijn en de wirwar aan regels dienaangaande te vereenvoudigen.

Gezien wat zich heeft voorgedaan op dit Congres is het m.i. geen vraag meer er een behoefte is tot het oprichten van een ‘PvdA-Netwerk Basisinkomen’ maar slechts wanneer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën