Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Borger-Odoorn werkt met veréénde kracht aan snel internet

7 maart 2016, gemeentehuis te Exloo

In bijzijn van wethouder Freek Buijtelaar zijn enthousiaste vrijwilligers in het gemeentehuis te Exloo bijeengekomen om door te spreken hoe het staat met de inventarisatie van de belangstelling voor breedband internet.

De “ambassadeurs” van alle dorpen zijn of gaan nog langs de huizen waar het internet slechts via een telefoondraadje beschikbaar is, de zogenaamde witte adressen; zij geven voorlichting en vragen of de bewoner voor de inventarisatie wil tekenen.

Voor ondersteuning is de Stichting Breedband Borger-Odoorn opgericht. Deze geeft ondersteuning in de vorm van materiaal zoals informatiefolders, posters, en publicaties in het huis-aan-huisblad de Week-in-Week-uit.

Door uitwisseling van ervaringen bij de huisbezoeken blijkt dat de groep ouderen niet altijd overtuigd is van de noodzaak van snel internet. Toch is het zaak dat juist ouderen ook in hun eigen meedoen.

Ouderenzorg via internet in de (nabije) toekomst een grote rol gaat spelen om goed verzorgd langer in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. En, zoals bekend, is hert verkrijgen van een indicatie om in een verzorgingshuis te worden opgenomen tegenwoordig verre van gemakkelijk. Steeds meer kerken gaan hun zondagsdiensten via internet aanbieden om hun leden die niet meer in staat zijn deze te bezoeken, toch te kunnen bereiken.

Bovendien blijkt een huis die is voorzien van een aansluiting op een breedbandnetwerk, veelal beter verkoopbaar en meer op te leveren.

Sommige organisaties geven hun cliënten een tablet, zodat ze met hun zorginstantie in contact kunnen blijven. Dit is pas het begin. Goed breedbandnetwerk stimuleert de economie, trekt bedrijven aan, vergroot de kans op onderwijsmogelijkheden, en ook niet onbelangrijk: Het in stand houden ervan! Kortweg, breedband verbetert de leefbaarheid op het platteland en houdt mogelijke een verdere krimp tegen.

Door een intentieverklaring te tekenen geeft u slechts aan geïnteresseerd te zijn in de aanleg, maar u bindt zich nog nergens aan. Dat komt pas aan de orde bij de volgende fase, d.w.z. wanneer de financieringsmogelijkheden en abonnementsvormen bekend zijn.

April is de streefdatum waarop 7 van de 10 witte adressen een intentieverklaring moeten hebben afgegeven om de volgende fase in te laten gaan.

Door te tekenen, helpt U niet alleen u zelf en uw kinderen maar ook uw buren. Solidariteit is dus gevraagd.

Het is haalbaar, en laten we het dan ook waarmaken door met elkaar de schouders eronder te zetten.  

De Stichting Breedband Borger-Odoorn zal samen met corporatie Eco-Oostermoer (de initiator van dit project), de volgende fase begeleiden en u op de hoogte houden van de komende ontwikkelingen. De huidige stand van zaken is te zien in een tabel.

http://wilookglasvezel.nl/snel/resultaten/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën