Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Dorpsbelangen Platform Steenmarters Norger-Odoorn nodigt u uit

Dorpsbelangen Platform Steenmarters Borger-Odoorn nodigt u uit !

 ‘Dorpsbelangen Platform Steenmarters Borger-Odoorn’ wenst verantwoording af te leggen aan de inwoners van Borger-Odoorn m.b.t. tot haar oprichtingsdoelstelling, welke is:

“ Het verminderen van overlast door de steenmarters en het compenseren van eventuele financiële gevolgen”.

Daarvoor houdt zij a.s. 20 januari in het MFA gebouw ‘Noorderbreedte’in Nieuw Buinen een bijeenkomst, die gefaciliteerd wordt door de Gemeente. De aanvang is om 19:30 uur.

Zowel het Platform als de Gemeente zullen uitleg geven over hun activiteiten die zij tot nu toe in gezamenlijkheid maar ook vanuit hun onderscheidende eigen verantwoordelijkheid hebben ondernomen, en waartoe die inspanningen vervolgens hebben geleid c.q. niet hebben geleid.

Uw inbreng op de bijeenkomst wordt uiteraard gewaardeerd, waarbij het platform er wel vanuit gaat dat de discussies met respect voor ieders mening worden gevoerd.

Het Platform hoopt op een grote opkomst, tot ziens !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën