Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

College Borger-Odoorn: “ Hoe lang moet de Dahliastraat en haar omgeving nog bloeden door overlast ‘Ulmus’ bomen ?” 

Dit is de vraag die haar bewoners zich stellen. Al jaren voelen zij zich 3x per jaar geteisterd door 'Ulmus' bomen, en ook al jaren hebben zij zich (in)formeel daarover beklaagd.

Waarom 3x ?: De eerste keer door de bloesem die de bomen in maart en april dragen, daarna door de vrucht die zich vervolgens heeft gezet, en uiteindelijk in de herfst door het vallen van de bladeren waarbij het laatste min of meer wordt geaccepteerd. Bomen hebben immers nu éénmaal bladeren en die hebben een belangrijke funktie in ons milieu zoals het vangen van fijnstof / vastleggen van CO2 plus dat bomen een deel van de identiteit van een plattelandsgemeente vormen c.q. in een wijk zorgen voor zekere samenhang / ruimtelijke structuur. Het probleem zijn dus niet de vallende bladeren maar het soort boom en hun huidige omvang / leeftijd.

Het soort boom is in dit geval verantwoordeljk voor het verspreiden van stuifmeel van de bloesem, en dat roept bij een deel van de mensen allergische reacties op terwijl de vruchtjes ('vleugeltjes') enorm veel rommel met zich meebrengen die regenpijpen / riolen verstopt doen raken met als gevolg lekkages en overstromingen, vijvers moeten worden overkapt om de vissen nog te kunnen zien, tuinen / terrassen zijn niet schoon te houden, er ontstaan problemen bij auto's doordat het koelgedeelte van de radiator afgedekt geraakt zonder dat men er erg in heeft enz.

De huidige omvang / leeftijd van de bomen geeft mede omdat zij nogal dicht op de huizen staan:

Schade aan woningen door schuren van takken langs gevels of daken, schade aan funderingen / riolen / kabels / leidingen door wortelgroei, overlast / schade / letsel door wortelopdruk aan verhardingen als het tegelpad en / of verstoppingen van hemelwaterafvoeren, schade aan gazon door onttrekking van water alsook schade / letsel door vallende takken (bij storm).

Nu veel bomen in de omgeving toch moeten wijken i.v.m. de aanleg van de watergeul (project Nije Daip), is het moment aangebroken om in overleg met de buurt de bomen die daar overlast / schade veroorzaken te vervangen door kleinere bomen van een andere soort, en de mensen niet langer in onzekerheid te laten over wat de gemeente hieromtrent wel of niet gaat doen. 

De bewoners van ca. 48 woningen hebben via het zetten van hun handtekening laten blijken dat ze de huiduge 'Ulmus' bomen echt zat te zijn !

Recente brief- en mail correspondentie tussen de buurt (Parklaan, Dahliastraat, Linnaeuslaan) met College Gemeente Borger-Odoorn.

Eerdere mailcorrespondentie met relevante vertegenwoordigers n deze van de Gemmente Borger-Odoorn in Y2014 :

Van: Marinus Hulshof
Verzonden: woensdag 29 januari 2014 16:00
Aan: menno.hilverts
Onderwerp: RE: Klacht: Bomen aan de Linnaeuslaan tussen nummer 54 en 56

Geachte heer Hilverts,

Naar aanleiding van klachten uit de Linnaeuslaan over de bomen aan de Dahliastraat is een medewerker van de gemeente Borger-Odoorn ter plekke geweest om de situatie te beoordelen.

Er is geen toezegging gedaan om de bomen te kappen wel zou er worden overwogen om de bomen mee te nemen in het  project Nije Daip. Voor de kap van de bomen binnen het project Nije Daip is een vergunning verleend  De bomen aan de Dahliastraat zijn daar niet in meegenomen.

Indien de bewoners de bomen verwijderd willen hebben is er de mogelijkheid om bij het college van Burgemeester en Wethouders een verzoek in te dienen voor het kappen van gemeente bomen.

In de Parklaan zijn met behulp van een hoogwerker snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om roeken overlast te beperken en zijn de bomen aan de Begoniastraat gesnoeid.

In het snoeiprogramma 2013/2014 is zeer weinig ruimte om extra werkzaamheden uit te voeren. De bomen aan de Dahliastraat worden geplaatst op het snoeiprogramma 2014/2015.

Wij menen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

Marinus Hulshof Gemeente Borger-Odoorn

Cluster Omgeving/Buurtbeheer/Klantcontactcentrum

Tel 14 0591/0591-535255

e mail buurtbeheer@ borger-odoorn.nl  / www.borger-odoorn.nl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Van: Aries Kuiper
Verzonden: maandag 27 januari 2014 15:24
Aan: Menno Hilverts
Onderwerp: RE: Klacht: Bomen aan de Linnaeuslaan tussen nummer 54 en 56

Hallo Menno,

Ik heb jouw mail doorgestuurd naar ket KCC. Alle meldingen komen binnen bij het KCC worden geregistreerd en deze zetten het vervolgens

naar de juiste personen. 

Groet, Aries

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Van: Menno Hilverts
Verzonden: donderdag 23 januari 2014 23:36
Aan: Aries Kuiper
CC: Anne Kwant
Onderwerp: Klacht: Bomen aan de Linnaeuslaan tussen nummer 54 en 56

Hallo Aries,

‘k Hoorde van de bewoners aan de Linneauslaan dat de toezegging door de gemeente is gedaan, dat een paar bomen die veel problemen veroorzaken (gele stof e.d.) zouden worden verwijderd.

Vorig jaar is dat niet gebeurd omdat de bomen nog niet uitgegroeid waren. De bewoners zeggen nu, wees er dit jaar nu wel op tijd bij anders is zet  de boom weer bladeren enz.

Aan de Parklaan is de gemeente momenteel bezig met groot onderhoud aan de bomen aldaar; wellicht kunnen de bewuste bomen aan de Linneauslaan in dat onderhoud meegenomen worden.

De bewoners zijn zeer ontstemd.

Graag ook aan de bewoners via Hr. Smidt (Linneauslaan 54) laten weten wat het plan is m.b.t. die bomen; zie verder foto’s in bijlage     

Met vriendelijke groet, Menno Hilverts