Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Bijdrage Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen aan project ‘Cultuur verbindt’ van gemeente BO.

Aanleiding:

Op 19 mei jl. heeft de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Buinen ’s avonds een ronde tafel bijeenkomst in Cultuurhuis Odeon in Tweede Exloërmond georganiseerd door de Gemeente Borger-Odoorn bezocht en samen met anderen nagedacht over cultuur in de brede zin in de gemeente Borger-Odoorn (/ provincie Drenthe).

Tijdens deze interessante en leerzame avond zijn veel ideeën geopperd met de bedoeling deze later in een klankbordgroep verder uit te werken.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Inventarisatie locaties van AED’s in Nieuw-Buinen door Vereniging Dorpsbelangen. 

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is de verzekering voor leven als iedere minuut telt!

Bij een hartstilstand vindt er geen pompwerking meer plaats waardoor onze hersenen geen zuurstof meer krijgen. In geval van een hartfalen beweegt het hart nog wel maar de pompwerking is ontregeld. In beide gevallen kan snel ingrijpen ervoor te zorgen dat de pompwerking wordt hersteld en daarmee wordt de schade beperkt.

En dat snelheid geboden is mag duidelijk zijn want na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut.

Volgens de gegevens van de gemeente Borger-Odoorn (ontvangen 26 februari 2016) zouden er slechts twee AED’s in het dorp aanwezig zijn; één bij de MFA (Noorderdiep 127) en de andere bij de kerk van de Protestante Gemeente (Kerklaan 2).

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

AED (Automatische Externe Defibrilator), de verzekering voor leven als iedere minuut telt !

Hartstilstand en hartfalen is een tamelijk veel voorkomend verschijnsel. Het beeld dat dit alleen bejaarden overkomt is niet juist, ook jonge mannen en vrouwen behoren steeds meer tot de risicogroep als gevolg van een toenemend stressvoller leven. Ieder half uur wordt er wel ergens iemand mee geconfronteerd.

Bij een hartstilstand vindt er geen pompwerking meer plaats waardoor onze hersenen geen zuurstof meer krijgen. In geval van een hartfalen beweegt het hart nog wel maar de pompwerking is ontregeld. In beide gevallen kan snel ingrijpen ervoor te zorgen dat de pompwerking wordt hersteld en daarmee wordt de schade beperkt. En dat snelheid geboden is mag duidelijk zijn want na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut. 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Formele in gebruik name ‘AED  (Automatische Externe Defibrilator) kast’ bij MFA Nieuw Buinen.

Met een AED  kan een slachtoffer een schok worden toegediend waardoor het hart weer op gang komt. Des te eerder dat gebeurt, des te groter de kans op overleven; elke minuut die verloren gaat is er één te veel.

Wil de hulpverlening met een AED in een noodsituatie (hartfalen/ hartstilstand) tijdig kunnen worden uitgevoerd, dan is het van belang dat een AED altijd bereikbaar en toegankelijk is, en dat uiteraard op een zo kort mogelijke afstand van het slachtoffer om geen tijd onnodig te verspillen. Immers elk minuut telt.

En dat snelheid geboden is mag duidelijk zijn want na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10% per minuut, om nog maar te zwijgen over de snel toenemende kans op onherstelbare schade aan vitale lichaamsfuncties, met alle gevolgen vandien.

Op de MFA Noorderbreedte was wel een AED aanwezig echter deze was voor de georganiseerde hulpdiensten slechts gedurende de openingstijden van het MFA beschikbaar.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Nieuw Buinen, dinsdag 7 juli 2015

Kennismaking Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Buinen met Historische Vereniging Nieuw Buinen / Buinerveen

Een vertegenwoordiging (Derk Smit, Anja Kamst en Menno Hilverts) van de vereniging Dorpsbelangen Nieuw Buinen (DNB) heeft kennisgemaakt met het Bestuur van de Historische Vereniging Nieuw Buinen / Buinerveen (HVNBB), waarvan Jan Haikens de voorziiter is. De bijeenkomst vond plaats in het oude dorpshuis ’t Ailand waar de historische vereniging ook fysiek gevestigd is.

Het doel van de ontmoeting was globaal te horen wat de HVNBB beoogt, waar zij zich zoal mee bezig houdt en wil houden, welke problemen zij daarbij ondervindt en uiteraard:  Waar hebben beide verenigingen raakvlakken c.q. hoe kunnen beide verenigingen elkaar helpen / ondersteunen in het bereiken van elkaars individuele- en gezamenlijke doelen.