Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Berichtgeving Steenmarter Platform

Op uitnodiging van Dorpsbelangen werd op 21 januari 2013 een vergadering gehouden samen met de gemeente Borger-Odoorn over overlast van steenmarters. Als één van de resultaten is er een platform steenmarters opgericht. Het platform heeft zich tot doel gesteld om de problemen in kaart te brengen en proberen oplossingen te bedenken. Er is gekozen voor een twee sporenbeleid. Enerzijds kijken wat verzekeraars kunnen doen en anderzijds proberen politieke invloed uit te oefenen op de wetgeving.

Wetgeving

In de afgelopen drie jaar heeft platform zich bemoeid met vraagstukken over de beschermde status van de steenmarter.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Bestrijding Overlast Steenmarters: Nieuwe Wet Natuurbescherming, hom of kuit OF hom en kuit ?

Door de inzet van o.a. de dorpsbelangen Werkgroep Reductie Overlast Steenmarters Borger-Odoorn is bij de politici weliswaar steeds meer begrip gekomen voor de financiële-, veiligheid-, gezondheid- en welzijnsschade die door steenmarters lokaal wordt aangericht echter van een echte doorbraak om (preventief) effectief te kunnen ingrijpen, zo nodig middels een uiterste consequentie van ‘ruimen ‘ is er nog niet juridisch toetsbaar i.v.m. de wettelijk beschermde status evenals een schadecompensatie voor allen die financiële faunaschade ervaren.

Veel energie is de afgelopen jaren gestoken in de communicatie. Met gemeentelijke- en provinciale politici in Drenthe vanaf de oprichting in februari 2013 en vanaf januari 2014 ook met Tweede Kamer politici en het ministerie- en de staatssecretaris van Economische Zaken waarbij dat uiteraard vooral bedoeld was om de nieuwe Wet Natuurbescherming adequaat aangepast te krijgen voor wat betreft de bestrijding en beheersing van de steenmarterpopulatie indien schade maar ook overlast daartoe aanleiding geven.  In de nieuwe Natuurbeschermingswet worden de huidige Bos- , Flora- en faunawet en de Natuurwet samengevoegd.

Afgelopen weken hadden de fractie woordvoerders van de Tweede Kamer in de vaste commissie van Economische Zaken doorslaggevend wetgevingsoverleg met staatssecretaris Sharon Dijksma over het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Reductie overlast steenmarters: Inwoners geen keuze, Tweede Kamer echter wel !

Brief n.a.v. aanstaande behandeling nieuwe Wet Natuurbescherming in Tweede Kamer:

Nieuw Buinen, 14 juni 2015

Aan: Tweede Kamer woordvoerders Landbouw en Natuur,

Zoals u bekend, hebben de inwoners van een aantal gemeenten op het platte land van Drenthe  buitenproportionele overlast van steenmarters. In mijn gemeente Borger-Odoorn is vanaf 2011 sprake van een plaag. De overlast van steenmarters is niet alleen vervelend maar ook zeer ingrijpend vanwege de financiële schade en veiligheid plus niet te vergeten de nadelige effecten op welzijn / gezondheid. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in een schrijven (20 februari 2014) aangegeven dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat de bescherming van diersoorten ten koste gaat van o.a. veiligheid van mensen.

In zijn trek van Oost naar West zijn er in Nederland lokaal steeds meer gebieden waar de steenmarter haar status van bedreigde diersoort is ontgroeit. Ook de staatssecretaris erkend in voornoemde brief dat het relatief goed gaat met de steenmarter en dan ook niet streng beschermd hoeft te worden.   

Op grond  van de huidige Flora- en faunawet is de steenmarter evenwel nog steeds een beschermde diersoort terwijl op basis van Europese regels hij niet streng beschermd hoeft te worden.

Morgen (maandag 15 juni) staat in de Tweede Kamer behandeling van de nieuwe Wet Natuurbescherming op de agenda.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

NOS Radio1 brengt vracht problemen veroorzaakt door steenmarters, live naar de gordelgracht

Dinsdag 16 juni 2015  was in Nieuw Buinen de NOS Radio 1 reeds om ca. 6:15 uur op de hoek van de Chrysantstraat en de Kalmoes aanwezig om live verslag te doen van de door de steenmarters veroorzaakte buitenproportionele problemen in omvang en aantal aan huis, auto en klein pluimvee.

Nieuw Buinen behoort tot de gemeente Borger-Odoorn en de overlast situatie in de overige dorpen is trouwens niet veel beter. Door de buitenproportionele overlast waarmee de bevolking nog steeds wordt geconfronteerd, voelt de bevolking zich in de steek gelaten.  Niet alleen blijkt dat de mensen meestal hebben te maken met een niet verzekerde financiële schade, ook de aantasting van de veiligheid, welzijn en gezondheid heeft een grote negatieve invloed op de gemeenschap.

Doordat aanpassing van de landelijke wet- en regelgeving in de ogen van de bevolking te langzaam vordert, nemen steeds meer mensen bij de bestrijding van overlast het heft in eigen hand door verbodendieronvriendelijke methoden in te zetten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De STEENMARTER  wordt beetje bij beetje een RODE KAART voorgehouden !

Net als de steenmarter, heeft ook het Dorpsbelangen Platform ‘Reductie Overlast Steenmarters Borger-Odoorn‘ het afgelopen halfjaar niet stilgezeten. De steenmarter is echter het Platform nog steeds de baas, al zal de steenmarter moeten bekennen dat ze stapje voor stapje terrein verliest als het gaat om het begrip wat er bij de overheden en samenleving bestaat om haar te ontdoen van haar overdadige bescherming. Het zijn die signalen, hoe klein soms ook , die het Platform steeds weer stimuleren om door te gaan. Wat voorbeelden: