Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Dorpsbelangen Platform Steenmarters Borger-Odoorn nodigt u uit voor info avond !

‘Dorpsbelangen Platform Steenmarters Borger-Odoorn’ wenst verantwoording af te leggen aan de inwoners van Borger-Odoorn m.b.t. tot haar oprichtingsdoelstelling, welke is:

“ Het verminderen van overlast door de steenmarters en het compenseren van eventuele financiële gevolgen”.

Daarvoor houdt zij a.s. 20 januari in het MFA gebouw 'Noorderbreedte' in Nieuw Buinen een bijeenkomst, die gefaciliteerd wordt door de Gemeente. De aanvang is om 19:30 uur. Adres: Noorderdiep 125-127

Zowel het Platform als de Gemeente zullen uitleg geven over hun activiteiten die zij tot nu toe in gezamenlijkheid maar ook vanuit hun onderscheidende eigen verantwoordelijkheid hebben ondernomen, en waartoe die inspanningen vervolgens hebben geleid c.q. niet hebben geleid.

Ook de Provincie Drenthe zal aanwezig zijn om haar positie te verduidelijken  

Uw inbreng op de bijeenkomst wordt uiteraard gewaardeerd, waarbij het platform er wel vanuit gaat dat de discussies met respect voor ieders mening worden gevoerd.

Het Platform hoopt uiteraard op een grote opkomst ! Zorg dat degenen die om wat voor reden dan ook niet beschikken over vervoer maar de bijeenkomst graag willen bijwonen, dat ook zij aanwezig kunnen zijn. Wees ook in dat opzicht sociaal, biedt ze een lift aan. Tot ziens.