Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Brief van PvdA staatssecretaris Sharon Dijksma inzake overlast steenmarters  in Borger-Odoorn 

d.d. 20 februari 2014
Geachte heer Hilverts,


In uw brief van 25 januari 2014 vraagt u aandacht voor de door steenmarters veroorzaakte overlast in de gemeente Borger-Odoorn. U geeft aan dat de huidige Flora- en faunawet geen ruimte verschaft voor het nodige maat werk om de overlast te bestrijden en dat u wil weten welke kansen de toekomstige wetgeving zal bieden om dit maatwerk wel te leveren. In reactie daarop bericht ik u als volgt.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

SNELHEID IN WIJKEN Nieuw Buinen TE HOOG.

De Vereniging van Dorpsbelangen Nieuw-Buinen ontvangt regelmatig signalen van de bewoners uit de wijken over te hoge snelheid van het verkeer en dat ondanks het bestaan van een 30 km zone c.q. aanwezigheid van verkeersremmers. Recentelijk nog hebben bewoners in de omgeving van de Crysantstraat / Kalmoes, Rozenlaan, Ratelaar / Westerdiep (en Noorderdiep) hierover geklaagd. Vaak zijn degenen die te hard rijden zich niet bewust van de onveilige situatie en de geluidsoverlast die zij met hun rijgedrag veroorzaken.