Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Antwoord aanpak Gemeente Borger-Odoorn op slechte staat voetpad langs doorgaande weg Nieuw Buinen / Buinerveen onbevredigend !

Het antwoord van de gemeente BO om het onveilige voetpad in Nieuw Buinen / Buinerveen langs Zuiderdiep en Hoofdstaat te verbeteren geeft omwonenden te weinig houvast. De inwoners verwachten meer duidelijkheid. Daarom een tweede poging en een nieuwe kans voor de gemeente op verheldering van haar bedoelingen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Is waterkwaliteit formele kinderspeelplaats Bunerhornsebos een gevaar voor de gezondheid ? 

Nieuw Buinen, 14 juli 2015.

De pomp van de formele kinderspeelplaats op de oever van de watergang, direct gelegen achter de Kalmoes, was stuk en is weer gemaakt door de gemeente. Kinderen kunnen nu gelukkig weer veilig met de pomp water uit de grond naar boven halen en daarvoor dank.

Er is ter plaatse echter ook een probleem die nog steeds om een oplossing vraagt !

In een mail van jl. 23 maart aan Buurtbeheer  (hr. Marinus Hulshof) van de gemeente Borger-Odoorn, is aangegeven dat ouders van kinderen uit de omgeving van voornoemde waterspeelplaats, steeds twijfels hebben over de kwaliteit van het water aldaar. Dit beeld is niet veranderd.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nieuw Buinen, 25 maart 2015

Aan de Informateur

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe

De heer Henk Brink

Naar ik aanneem zijn de coalitie besprekingen in volle gang. Recent (17 december jl.) is door de Staten van Drenthe ongeämendeerd en unaniem een op initiatief van de VVD ingediende motie ( met als medeondertekenaars de PVV en Groen Links) aangenomen waarin de Provinciale Staten van Drenthe:

  1. Constateren dat de regeling Faunafonds niet open staat voor particulieren terwijl ook zij schade ondervinden,
  2. Van mening zijn dat deze regeling opengesteld moet worden voor allen die faunaschade leiden.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

College Borger-Odoorn: “ Hoe lang moet de Dahliastraat en haar omgeving nog bloeden door overlast ‘Ulmus’ bomen ?” 

Dit is de vraag die haar bewoners zich stellen. Al jaren voelen zij zich 3x per jaar geteisterd door 'Ulmus' bomen, en ook al jaren hebben zij zich (in)formeel daarover beklaagd.

Waarom 3x ?: De eerste keer door de bloesem die de bomen in maart en april dragen, daarna door de vrucht die zich vervolgens heeft gezet, en uiteindelijk in de herfst door het vallen van de bladeren waarbij het laatste min of meer wordt geaccepteerd. Bomen hebben immers nu éénmaal bladeren en die hebben een belangrijke funktie in ons milieu zoals het vangen van fijnstof / vastleggen van CO2 plus dat bomen een deel van de identiteit van een plattelandsgemeente vormen c.q. in een wijk zorgen voor zekere samenhang / ruimtelijke structuur. Het probleem zijn dus niet de vallende bladeren maar het soort boom en hun huidige omvang / leeftijd.

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Hey jij daar,  jongere uit Nieuw-Buinen!

Voetballen, chillen, skaten, ontmoeten. Wat zou jij willen doen in Nieuw-Buinen?

Vind je dat er genoeg te doen is voor jullie?

Wij (dorpsteam Nieuw-Buinen, dorpsbelangen Nieuw-Buinen en ik) denken bijvoorbeeld aan verlichting bij de pannakooi, zodat je langer kan voet- en basketballen of een soosavond voor 12+, waar je elkaar kan ontmoeten.