Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Henk Kamps RCR wind besluit een taktiek van een beetje minder meer

Windparken Drentse Veenkoloniën en het recent RCR besluit van minister Kamp

Een taktiek van een beetje minder meer !

Op 17 september jl. bleek tijdens een bijeenkomst in Horeca Centrum Spa te 2de Exloërmond dat het ministerie van Economische Zaken en de initiatiefnemers (‘windboeren’) in hun nieuwste plannen 52 tot 77 windturbines van ongeveer 200 meter hoogte hebben staan die verspreid zijn over het hele veenkoloniale gedeelte van de gemeenten Borger-Odoorn en de gemeente Aa en Hunze. Deze plannen waren toen slechter dan in de gebiedsvisie van de provincie Drenthe.

Op 3 februari 2015 schrijft minister Kamp aan de initiatiefnemers dat het windpark De Drentse Monden en Oostermoer 150 MW groot wordt en zal bestaan uit 50 windmolens verdeeld over zeven lijnopstellingen. Ook dat is nog steeds slechter dan in de gebiedsvisie van de provincie Drenthe.

Voor de duidelijkheid, ook in de Gebiedsvisie kon ik mij niet vinden omdat het aantal megawatts dat in het onderhavige gebied wordt geconcentreerd te groot is gezien de gevolgen voor de afstand tot dichtstbijzijnde bebouwing. Het voor mij doorslaggevend argument om er tegen te zijn richt zich met name op het feit dat er geen onafhankelijk onpartijdig ongelimiteerd deskundig onderzoek is gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s op de lange termijn van door windturbines gegenereerde hoorbare- en niet hoorbare geluid terwijl er sterke signalen uit het buitenland zijn dat dit niet mag worden uitgesloten. Vooral ook omdat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat als mensen langdurig worden blootgesteld aan laagfrequente trillingen, dit allerlei complexe ziekte beelden veroorzaakt. En zoals bekend, het geluidsspectrum van een windmolen is voor een deel laagfrequent. Dit feit mag niet worden genegeerd.

Gezondheid van de mens moet voorop staan daar dergelijke gezondheidsschade veelal onomkeerbaar is. Gezondheid mag m.i. dan ook niet worden afgekocht.

Op het starten van een gezondheidsonderzoek nu en het tegelijkertijd verlagen van de geluidsnorm overeenkomend met een minimale afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing van 2500 meter en dat voor de periode totdat is komen vast te staan dat er geen sprake is van gezondheidsrisico’s, moet blijvend worden ingezet. Dit zou eventueel kunnen helpen in de acceptatie.

Hoe gaat het verder ?

De initiatiefnemers gaan de MER afronden, daarna stelt het Rijk het ontwerp Rijksinpassingsplan op en de Gemeenten starten met de ontwerp-vergunningen.

De verwachting is dat het ontwerp-Rijksinpassingsplan, de vergunningen en de MER op zijn vroegst in het najaar ter inzage zullen worden gelegd zodat dan pas formeel zienswijzen op de plannen kunnen worden ingediend.

Waarom bv. de MER zolang op zich laat wachten is mij onduidelijk want naar verluidt zou deze in concept reeds klaar zijn. Daarom ga ik ervanuit dan de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal, bij voorkeur in gezamenlijkheid, de initiatiefnemers verzoeken spoed te betrachten met het openbaren van de MER

Zie onderstaande kaarjes voor de verschillen m.b.t. locaties / aantallen tussen het kaartje van jl. 17 september 2014 en dat van 3 februari 2015 (het ‘RCR’ besluit van minister Kamp).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën