Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Werkconferentie Zorglandschap Drenthe. ‘Van Samen Denken Naar Samen Doen’.  

Deze interessante en geslaagde bijeenkomst vond jl. donderdag 29 januari plaats in het provinciehuis te Assen en was georganiseerd door provincie Drenthe en zorgverzekeraar Achmea.

Meer dan 150 personen gingen met elkaar in gesprek over de te maken keuzes om de zorg in Drenthe toekomstbestendig te maken. Zelf had ik mij aangemeld als lid van de PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe.

De Zorg is wettelijk geen provinciale taak . Desondanks is het voor gedeputeerde en PvdA lijsttrekker Ard van der Tuuk zonneklaar dat het initiatief dat hij vorig jaar heeft ingezet met nog meer  enthousiasme moest worden voortgezet. Sterker nog, gezien juist de grote maatschappelijke betekenis van de zorg in zijn algemeenheid en de specifieke  problematiek van Drenthe als gevolg van een bovengemiddelde vergrijzing en ontgroening , vindt hij het meer dan ooit de tijd om ook  onorthodoxe wegen te bewandelen ook al zijn die niet zonder risico. Er is volgens hem en daar ben ik het volledig mee eens geen tijd meer te verliezen, wil de zorg ook in Drenthe voor een ieder beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar blijven. Ard maakte ook duidelijk dat geen enkele partij dat alleen kan verwezenlijken en dat gezien de omstandigheden waaronder dat doel bereikt moet worden het onmogelijk alles bij hetzelfde te houden. Om de 3 B’s te kunnen realiseren is het delen van kennis door alle betrokkenen van groot en doorslaggevend belang en dus dienen zij de handen ineen te slaan. Het tovermiddel is verbinden. In de openingsspeech zei Ard dat vanwege de demografische ontwikkeling in Drenthe de provincie voorloper wil worden en zich daarvoor graag  beschikbaar stelt als proeftuin voor de rest van Nederland. Als structurele te verbeteren punten werden door hem o.a. ook genoemd: Aansluiting van het onderwijs op de behoefte in de zorg en het beschikbaar zijn onvoldoende huisartsen en hun hoge leeftijd. Tot slot hoopte en sprak zijn vertrouwen uit dat de conferentie via de werkgroepen vooral concrete actie punten zou opleveren

Olivier Gerrits, directeur zorginkoop van Achmea, waarschuwde voor een tweedeling tussen mensen en gebieden als gevolg van verschillen in demografie en geografische ligging. Hij zei dat geen enkele partij in zijn eentje dit soort problemen kan oplossen en dat hiervoor samenwerking tussen alle partijen (zorgverzekeraars, zorgverleners, patiënten- en cliëntenorganisaties, gemeenten en ontwikkelaars van producten / diensten)  noodzakelijk is.

Frits Alberts, CDA wethouder Sociale Zaken van Borger-Odoorn , legde uit dat een proeftuin betekent dat je eerst moet spitten, dan planten, regelmatig schoffelen en alleen kunt oogsten als elke stap tijdig / volledig is geweest en deze stappen veel energie en tijd vergen. Hij bepleitte voor meer aandacht op preventie en daarbij de jongeren als een belangrijke doelgroep te zien. In de praktijk zijn er juist weinig middelen beschikbaar voor bv. het aanleren van  een gezonde leefstijl (voeding, sport) en nodigde Achmea daarom uit met de woorden:  “ Ga in deze een stapje verder met ons “. Opvallend was ook zijn opmerking dat burgers verwachtingsvol naar bestuurders kijken. “Als je burgers mee wil krijgen, gebruik ‘Jip en Janneke taal’, ook dat is zorg ! “. Verder wees hij op de noodzaak van het organiseren van informele zorg als aanvulling op de formele zorg met als voorbeeld de Stichting Wijkeconomie De Monden, het belang van de bestuurlijke dialoogtafel en te werken vanuit vitaliteit- en werkgelegenheid denken omdat dan de provincie ook mee doet. Ook benadrukte hij zijn zorg over de hoge gemiddelde leeftijd van de huisartsen in de regio Zuidoost Drenthe.

Aanwezig waren o.a. vertegenwoordigers van huisartsen , zorgaanbieders in de eerste lijn / langdurige zorg,  onderwijs, gemeente, GGZ, GGD, cliënt ondersteuning organisaties,  onderzoekcentra, ontwikkelaars en aanbieders van nieuwe producten / diensten, leden van gemeenteraden en de provinciale staten.

Opvallend afwezigen waren vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en woningbouwcorporaties