Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Aanslagen!

Brussel (Molenbeek) lijkt wel een vrijplaats te zijn voor terroristen.

Om te voorkomen dat zich dit herhaalt, wordt om het hardst geschreeuwd dat in België de inlichtingendienst en de politie falen. We kloppen ons op de borst, immers in Nederland is dat allemaal veel beter georganiseerd. Althans?

Wellicht mag ik eraan herinneren:

Amsterdam lijkt af een toe wel een vrijplaats te zijn voor criminelen

In beide situaties wordt toenemend ongebreideld fysiek geweld gebruikt met steeds meer automatische wapens zoals de Kalasjnikov.

Mijns inziens zouden wij ons in Nederland dan ook meer dienen af te vragen waarom wij blijkbaar dit soort situaties ook niet kunnen voorkomen.

Wij steken terecht veel aandacht in het afwijkend gedrag van individuen maar verwaarlozen te veel om een oplossing te zoeken voor de algemene problematiek waarmee bepaalde groepen uit onze samenleving elke dag weer meer dan andere moeten worstelen zoals hogere werkloosheid, lagere beloning, discriminatie, niet gehoord worden enz.

Naar mijn idee is dat een van de oorzaken die leidt tot extremisme en uiteindelijk tot daadwerkelijke radicalisering welke vervolgens zich uit in verschillende onverschillige vormen.

Isoleren van individuen alleen helpt niet, er zullen steeds weer nieuwe opstaan.

Het structureel krijgen van vertrouwen begint met het categorisch helpen van bevolkingsgroepen in onze samenleving en hen helpen hun achterstandsituatie te verbeteren; daarin moet dan ook nog meer geïnvesteerd worden.

Er is voldoende data beschikbaar om te weten welke bevolkingsgroepen het hier betreft. Investeer in overleg met hen in een juiste aanpak.

Investeren in nog meer mensen bij politie en veiligheidsmensen lost het probleem waarvoor wij nu hier staan, slechts tijdelijk op!