Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

23 november 2015, bijeenkomst van de Gemeenteraad van Stadskanaal

De Rondvraag m.b.t. de status v.w.b. de gevolgen van de sluiting Pijnpoli Refaja Ziekenhuis

Het raadslid Okko Dijkstra van de CU heeft de vraag gesteld: “Wat is de stand van zaken ten aanzien van de Pijnpoli, wat zijn de ontwikkelingen? “

De verantwoordelijk wethouder Francis Boen van de PvdA antwoorde: “Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven, ik denk dat het wijs is om bij de Treant Zorggroep te informeren wat er op dit moment speelt bij dit onderwerp, ik heb er de laatste tijd van hun kant niets over vernomen “.

Terecht werd door de CU-fractie hiervoor aandacht gevraagd immers na voor de buitenwacht en direct betrokken patiënten plotselinge en totaal onverwachte sluiting van de pijnpoli van het Refaja Ziekenhuis te Stadskanaal per 1 mei 2015, moesten ca. 750 mensen uit de wijde omtrek die afhankelijk waren van de Pijnpoli voor de behandeling van hun chronische pijnklachten, elders maar onderdak zien te vinden. In eerste instantie werden zij verwezen naar de andere twee ziekenhuizen van de Treant Zorggroep, het Scheper in Emmen en de Bethesda in Hoogeveen.

Dit leidde aldaar tot vergroting van de wachttijden maar ook dat een aantal patiënten hun heil ergens anders moesten zoeken omdat hier hun specifieke behandeling niet werd gegeven en/ of niet werd vergoed door hun zorgverzekeraar.

Er is dan ook uitgeweken naar het Martiniziekenhuis/ UMCG in Groningen en in een enkele geval zelfs naar Hardenberg.

Het hebben van wat minder pijn, is soms al heel wat. Mensen nemen uit nood geboren de grotere reisafstanden, ondanks dat dit een verschrikking kan zijn, voor lief. Echter langere wachttijden voor een eerste consult, diagnose en behandeling zijn door hen niet bijna niet te overwinnen.

Aanhoudende chronische pijn heeft namelijk ook een enorm effect op het dagelijks leven van de patiënt. Hobby’s en uitstapjes worden stopgezet en het sociale netwerk valt uit elkaar. Sommige patiënten worden zelfs depressief waardoor de pijnklachten kunnen verergeren

Helaas zijn er nog steeds signalen over lange wachttijden.

Hopelijk komt wethouder Boens spoedig met cijfers over de wachttijden met betrekking tot de verschillende fases in de afhandeling op de pijnpoli’s bij de Treant Zorggroep, en nog belangrijker wat is hun ambitie dienaangaande c.q. wat wordt ondernomen om dat te bereiken.

Om een volledig en meer onafhankelijk beeld van de huidige situatie te verkrijgen, is (het overwegen van) een klanttevredenheidsonderzoek onder de patiënten van deze specifieke doelgroep door bv. Zorgbelang Groningen, zeer gewenst; mogelijk kan en wil de patiëntenvereniging Reumactief daar behulpzaam bij zijn