Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De impact van het TISA-verdrag op ons leven is vermoedelijk nog groter en gevaarlijker dan die van het TTIP of CETA-verdrag.

In de lopende onderhandelingen worden ca. 50 landen vertegenwoordigt die gezamenlijk bijna twee derde van de wereldwijde handel in dienstverlening afdekken. Opmerkelijk is dat Brazilië, Rusland, India en China van de onderhandelingen zijn uitgesloten.

De onderhandelingen hebben als doel (financiële) deregulering van de wereldwijde handel in dienstverlening, m.a.w. versoepeling van wetten en regels of deze te verminderen zodat er minder overheidsbelemmeringen zijn en meer ruimte is voor particulier initiatief.

De regulerende macht van overheden wordt dus beknot. U zult wellicht zeggen: “Wat is daar verkeerd aan?”

Het fundament van het toekomstig TISA-akkoord is gebaseerd op eerdere onder de WTO-paraplu gemaakte deregulatie afspraken zoals o.a. in GATS ,en juist deze afspraken blijken de voornaamste oorzaak te zijn voor de economische crisis van 2008.

Net als bij de TTIP, vinden de onderhandelingen weer in het geheim plaats.

Uit door WikiLeaks gepubliceerde documenten blijkt zelfs dat de tekst, na de inwerkingtreding van TISA, nog vijf jaar geheim dient te worden gehouden

Publieke opinie en parlementen kunnen niet deelnemen waardoor als de onderhandelingen eenmaal zijn afgerond, het verdrag niet meer gewijzigd kan worden

Voorstanders van een TISA-verdrag zijn praktisch dezelfde landen die destijds verantwoordelijk waren voor het reeds bestaande en falende systeem van deregulatie, en niet onbelangrijk is het feit dat zij hervormingspogingen van landen die dat systeem ter discussie stelden hebben geblokkeerd.

Verdergaande deregulering zal de grote multinationals de kans geven nog effectiever tegen overheden op te treden waardoor overheden het risico lopen steeds meer hun soevereiniteit en macht te verliezen om eigen regels in het voordeel van de eigen bevolking en eigen economie te kunnen stellen.

Onder het voorwendsel van vrijhandel en zonder controle van het volk, proberen grote internationale bedrijven en lobbygroepen een verdergaande deregulatie in de handel van de dienstverlening via het TISA-verdrag te regelen. Hierdoor wordt de regulerende macht van individuele overheden beknot en verkrijgen zij de kans de macht te grijpen in sectoren als de arbeidsmarkt, media, energievoorziening, watervoorziening, openbaar vervoer, bankwezen, gegevens- en informatieverkeer, arbeidsmarkt en gezondheidszorg.

Neem de gezondheidszorg. De (recente) geschiedenis heeft duidelijk gemaakt dat voor degenen die de financiële sector in handen hebben slechts telt, winstmaximalisatie. Uw gezondheid speelt daarbij voor hen nauwelijks een rol. Uiteraard mag u een andere mening zijn toegedaan, ik denk echter dat dit naïef is

De vrees bestaat dat erin is voorzien dat het TISA-verdrag een onderdeel gaat uitmaken van het TTIP-handelsverdrag tussen EU en de VS waardoor op het TISA ook de ISDS-arbitrage van toepassing. Door deze vorm van arbitrage kunnen grote bedrijven buiten de nationale rechtbank om, overheden (regering, provincie, gemeente) aanklagen. De vrees bestaat dat een 'Amerikaanse claimcultuur' wordt geïntroduceerd met grote financiële gevolgen voor de samenleving maar ook de angst gaat regeren om verbeteringen bij wet door te voeren.

Het is dan ook de hoogste tijd dat Nederlandse politici proactief en in het openbaar een onderbouwd standpunt innemen ten aanzien van deze mogelijk gevaarlijke ontwikkelingen als gevolg van TISA , en hun eisen dienaangaande formuleren. De samenleving heeft daar recht op.

Gebeurt dit niet, dan zal de noodzakelijke maatschappelijke weerstand tegen het TISA-verdrag uitblijven, gaan de onderhandelingen door zoals door de voorstanders van (ongebreidelde) marktwerking wordt beoogd en is er geen weg meer terug.

Tot slot:

De volgende TISA-onderhandelingsronde zal in Geneve plaatsvinden van 1 tot 4 februari aanstaande onder voorzitterschap van de Verenigde Staten.

Afkortingen:

TISA = Trade in Services Agreement

TTIP = Transatlantic Trade Investment Partnership (tussen EU en VS)

CETA = Comprehensive Economic Trade Agreement (tussen EU en Canada)

WTO = World Trade Organisation

GATS = General Agreement Trade Services

https://agnesjongerius.pvda.nl/grenzen-open-voor-dienstverleners-vraagt-stevige-sociale-waarborgen/