Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De impact van het TISA-verdrag op ons leven is vermoedelijk nog groter en gevaarlijker dan die van het TTIP of CETA-verdrag.

In de lopende onderhandelingen worden ca. 50 landen vertegenwoordigt die gezamenlijk bijna twee derde van de wereldwijde handel in dienstverlening afdekken. Opmerkelijk is dat Brazilië, Rusland, India en China van de onderhandelingen zijn uitgesloten.

De onderhandelingen hebben als doel (financiële) deregulering van de wereldwijde handel in dienstverlening, m.a.w. versoepeling van wetten en regels of deze te verminderen zodat er minder overheidsbelemmeringen zijn en meer ruimte is voor particulier initiatief.

De regulerende macht van overheden wordt dus beknot. U zult wellicht zeggen: “Wat is daar verkeerd aan?”

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Belastingplan 2016: Het Eerlijk Delen van de Lastenverlichting (5 miljard) is ver te zoeken  

Nieuwjaarsbijeenkomst van PvdA Stadskanaal d.d. 11 januari 2016 's avonds in hotel Western, met als speciale gast Jeroen Dijsselbloem, de PvdA minister van Financiën en tevens voorzitter Eurogroep.

Met name vanwege zijn aanwezigheid was ik gekomen, en wel om hem indien ik de gelegenheid kreeg, een vraag te stellen over de inkomensgevolgen van het belastingplan en over het associatieverdrag met de Oekraïne.

Lastenverlichting belastingplan en ‘eerlijk delen ‘

Jeroen vertelde dat de crisis wel zo’n beetje ten einde was, dat Nederland sterker uit die crisis was gekomen dan de andere Europese landen en dat veel lichtpuntjes daarvan getuigden.

Mijn vraag aan Jeroen was of de lichtpuntjes die hij ziet ook van toepassing zijn op de portemonnee van de niet-werkenden, en of er wel sprake was van ‘eerlijk delen’ (één van de pijlers van de door het Congres aangenomen ‘Van Waarden’ nota) gezien het feit dat vooral de werkenden er substantieel op vooruitgaan.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De flexibele schil zet de arbeidsvoorwaarden steeds meer onder druk, politiek aan zet

Eén van de grote zorgen is de toename van het aantal zelfstandigen; ze zijn vaker bereid om tegen lage(re) tarieven te werken dan andere werknemers en dat zeker in economisch slechtere tijden.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het wordt tijd voor een onafhankelijk onderzoek naar fluctuaties in voorspelling Wedeka’s bedrijfsresultaat

Het een morele verplichting van de samenleving als geheel, om de mensen die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen komen met het tempo wat veelal wordt gevraagd in het bedrijfsleven, een beschutting te geven.

 ‘k Ben dan ook trots op een SW bedrijf als Wedeka, dat het bestaat en dat mag wat kosten.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Gevraagd voor de voedselbank Borger-Odoorn een diepvriezer !

Bedrijven, particulieren en volkstuintjes leveren wekelijks of incidenteel producten aan de voedselbank. Het is dan ook iedere keer weer hartverwarmend en geweldig dat mensen bereid zijn om hulp te bieden aan de voedselbank

Het is voor de voedselbank of eigenlijk voor de mensen die er helaas van afhangen, ook erg belangrijk dat er continuïteit blijft in het kunnen aanbieden van diverse producten.