Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

23 november 2015, bijeenkomst van de Gemeenteraad van Stadskanaal

De Rondvraag m.b.t. de status v.w.b. de gevolgen van de sluiting Pijnpoli Refaja Ziekenhuis

Het raadslid Okko Dijkstra van de CU heeft de vraag gesteld: “Wat is de stand van zaken ten aanzien van de Pijnpoli, wat zijn de ontwikkelingen? “

De verantwoordelijk wethouder Francis Boen van de PvdA antwoorde: “Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven, ik denk dat het wijs is om bij de Treant Zorggroep te informeren wat er op dit moment speelt bij dit onderwerp, ik heb er de laatste tijd van hun kant niets over vernomen “.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Persbericht ECO Oostermoer

Groen licht voor eerste glasvezeltraject met baanbrekende aanpak in Drenthe

Eerste coöperatieve glasvezeltraject met OpenNetmodel

Provincie verstrekt lening voor baanbrekende aanpak proefneming ECO Oostermoer

Het proefgebied omvat het dorp Eexterzandvoort en buurtschap Gieterzandvoort, gelegen aan de N33. Tot nu toe beschikken inwoners uitsluitend over een telefoonlijn voor internet.

Deze pilot is een belangrijke stap. De coöperatie toont hiermee aan dat het financieel haalbaar is ook in de dunbevolkte gebieden van Drenthe glasvezel aan te leggen en daarmee de leefbaarheid en de economie van het platteland te verbeteren.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Rafaja Ziekenhuis te Stadskanaal (onderdeel van de Treant Zorggroep) start Wondpoli en voorziet daarmee in een echte behoefte. Het recent sluiten van de Pijnpoli blijft echter meer dan pijnlijk.

Geweldig voor bewoners van Oost Groningen en Oost Drenthe dat a.s. maandag in het Rafaja Ziekenhuis te Stadkanaal, een wondpoli haar activiteiten start.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Aanslagen!

Brussel (Molenbeek) lijkt wel een vrijplaats te zijn voor terroristen.

Om te voorkomen dat zich dit herhaalt, wordt om het hardst geschreeuwd dat in België de inlichtingendienst en de politie falen. We kloppen ons op de borst, immers in Nederland is dat allemaal veel beter georganiseerd. Althans?

Wellicht mag ik eraan herinneren:

Amsterdam lijkt af een toe wel een vrijplaats te zijn voor criminelen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nieuwe WW-uitkering niet alleen korter, maar ook onverwachts en onaanvaardbaar lager !

Niet alleen de maximale WW uitkeringsduur is verkort en wel van 38 naar 24 maanden, maar naar de CNV recent heeft opgemerkt (en nu ook blijkt op de site van het UWV) is ook de WW-berekeningswijze van het dagloon per 1 juli ingrijpend veranderd.

Onder omstandigheden kan dit grote gevolgen hebben voor de hoogte van de WW uitkering.

Door de nieuwe wijze van berekenen van het dagloon dreigen bij ongewijzigd beleid veel mensen een veel lagere WW-uitkering te krijgen en (kunnen) daardoor in grote problemen komen.

De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon per dag.