Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Onacceptabele gevolgen van de huidige zorgverzekering m.b.t. eigen risico en eigen bijdrage.

Steeds meer mensen komen in de financiële problemen door de eigen bijdrage en de eigen risico van de zorgverzekering. Private fondsen die proberen te helpen, luiden de noodklok omdat de haar ter beschikking staande geldelijke middelen opdrogen. In de praktijk blijkt dat de eigen risico vooral de mensen in de lagere inkomensgroepen en met een slechte gezondheid treft, hetgeen uiteraard onrechtvaardig is. Naar mijn overtuiging zijn fondsen echter ook niet bedoeld voor het dichten van grote weeffouten in de wettelijke regels.  Om voornoemde reden heb ik een brief geschreven naar de fracties van de PvdA Tweede Kamer en de Gemeenteraad van Borger-Odoorn. Voor de inhoud ervan:

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

De PvdA Werkgroep Ouderen Beleid Drenthe was gisteren te Wijster bijeen voor het houden van een regulier geplande vergadering. Besproken is o.a. de beperking van de vrijeartsenkeuze. Vanwege het spoedeisende karakter is alsnog vanmorgen (3 juni 2014; 10:45 uur) onderstaande mail verstuurd aan Lea Bouwmeester, de PvdA woordvoerster in de Tweede Kamer op dit dossier, met de volgende inhoud:

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

MINDER DAN GEHOOPT, MEER DAN VERWACHT

Bijeenkomst van de Landelijk PvdA Politieke Ledenraad  te Zwolle jl. 8 mei

Mijn motie:  ‘STOP verborgen (toekomstige) Pensioen Armoede NU’ op Congres

In de motie wordt het landelijk Partij Bestuur opgeroepen:

  1. De gevolgen van het niet ombouwen van de pensioenopbouw tijdens werkloosheid nu in kaart te brengen,
  2. Het feit dat de pensioenopbouw  tijdens werkloosheid niet worden opgebouwd, breed wordt gecommuniceerd naar de bevolking om onwetendheid dienaangaande  te voorkomen,
  3. Sociale partners en Overheid te verzoeken gezamenlijk een fonds op te richten van waaruit de pensioenopbouw tenminste gedeeltelijk wordt voortgezet op een wijze vergelijkbaar met het vroegere FVP (= Financiering Voortzetting Pensioenverzekering)

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Om het platte land vitaal te houden is verbetering in diversiteit van economische kleinschalige bedrijvigheid en betaalbaar houden van voorzieningen naast cultuur e.d. een voorwaarde anders trekken mensen en ondernemers naar elders. Om de zichzelf versterkende spiraal naar beneden van het vergrijzen c.q. ontvolken van het platte land te doorbreken is de aanwezigheid van een glasvezel kabel van groot belang omdat daarmee niet alleen de snelheid maar vooral ook de capaciteit beschikbaar komt om in de toekomst allerlei zware breedband pakketten te kunnen transporteren tussen de aanbieder en de gebruiker. Het onderwijs en de zorg in de dorpen die nu al zwaar onder druk staan, kunnen daarmee grotendeels veilig gesteld worden.  Om te kunnen handelen is tijdig een visie en moed nodig. Als inwoner van Borger-Odoorn wil ik het college daarbij graag een duwtje in de rug geven, vandaar onderstaande mail welke afgelopen maandag (26 mei) is verstuurd:

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Tegenargumentatie op Preadvies AFWIJZEN Landelijke PvdA Partij Bestuur m.b.t. verzoek PvdA afd. Borger-Odoorn de pensioen opbouw tijdens WW voort te zetten

Betreft:

De door PvdA Borger-Odoorn op de PvdA Politieke Ledenraad van jl. 8 mei te Zwolle ingediende motie luidde:  “ STOP verborgen (toekomstige) Pensioen Armoede Nu “

De motie beoogde door het instellen van een fonds het probleem van nu dat er geen pensioen meer wordt opgebouwd gedurende de periode van onvrijwillige werkloosheid (WW), te doorbreken. Nu d.w.z. bij ongewijzigd beleid, ontstaat m.i. een vijver aan armlastige bij met name de mensen in de lagere inkomensgroepen indien zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Op de bijeenkomst bleek dat het advies van de Landelijke Partij Bestuur aan de PvdA de leden van het Politieke Ledenraad was, de motie af te wijzen

De schriftelijke toelichting van Landelijke PvdA Bestuur op hun pre-advies om de motie af te wijzen luidde: