Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Motie Stop onbekendheid niet-pensioenopbouw tijdens Werkloosheid en haar verborgen gevolgen

De Politieke Ledenraad in vergadering bijeen op 4 juni 2016 in Nieuwegein,

Constaterende dat,

  • Iedereen een (financieel) goede oude dag verdient.
  • Nederland momenteel 1,1 miljoen mensen (= 12,3% van de beroepsbevolking) telt die geen betaald werk hebben maar wel beschikbaar zijn voor werk en waarvan ca. 575 duizend tot de werklozen worden gerekend.
  • Tijdens de WW-periode, evenals in de eventueel aansluitende bijstandsperiode veelal geen pensioenopbouw (meer) plaatsvindt.
  • De uitkeringsgerechtigde werklozen in de lagere loongroepen door het verminderde inkomen, de opgelopen achterstand in de pensioenopbouw niet kunnen bekostigen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ministeriële regeling Wet EPV (Energie Prestatie Vergoeding)

Betreft:

Schriftelijke antwoorden van VVD-minister Stef Blok op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer Commissie Wonen & Rijksdienst

De beantwoording handelt over de wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen. Een en ander is vastgelegd in kamerstuk 34228-17, d.d. 5 april 2016.

Plichten verhuurder/ rechten huurder:

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Gemeenteraad: "Pleit voor het TTIP-vrij zijn van uw Gemeente, het is nog niet te laat"

Politieke fracties, start tenminste de discussie over het met veel geheimzinnigheid omgeven TTIP-verdrag in een openbare raadsvergadering. Maak in het belang van uw inwoners, uw toekomstige kiezers, gebruik van het initiatiefrecht. Of dat in de raad niet zal leiden tot een meerderheid voor een TTIP-vrije gemeente, is geen relevant argument om het na te laten. In deze is het veel belangrijker dat dit podium de mogelijkheid verschaft de burger te informeren en te betrekken bij de gevaren van het tot stand komen van een niet te controleren en niet te beïnvloeden TTIP-verdrag.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Borger-Odoorn werkt met veréénde kracht aan snel internet

7 maart 2016, gemeentehuis te Exloo

In bijzijn van wethouder Freek Buijtelaar zijn enthousiaste vrijwilligers in het gemeentehuis te Exloo bijeengekomen om door te spreken hoe het staat met de inventarisatie van de belangstelling voor breedband internet.

De “ambassadeurs” van alle dorpen zijn of gaan nog langs de huizen waar het internet slechts via een telefoondraadje beschikbaar is, de zogenaamde witte adressen; zij geven voorlichting en vragen of de bewoner voor de inventarisatie wil tekenen.

Voor ondersteuning is de Stichting Breedband Borger-Odoorn opgericht. Deze geeft ondersteuning in de vorm van materiaal zoals informatiefolders, posters, en publicaties in het huis-aan-huisblad de Week-in-Week-uit.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

'Nog langer praten over rekenrente en dekkingsgraad is zinloos'

Het debat rond de pensioenen loopt kapot, het is gestrand in een dogmatische discussie waarvan zowel de werkenden als de uitkeringsgerechtigden de dupe zullen worden als er niet snel een doorbraak komt. We moeten niet langer afhankelijk worden van de (lage) rente, daar moeten we van wegkomen willen niet alleen de financiële gevolgen voelen van het blijvend voortzetten van niet indexeren maar ook snel afkoersen op het langdurig gekort worden.

We moeten daarom naar een nieuw systeem waarbij de ‘aanspraak’ op pensioen weliswaar wordt verlaten echter mensen nog steeds wel collectief de risico’s delen m.b.t. rente- en beleggen, inflatie, langer leven, arbeidsongeschiktheid, overlijden (nabestaanden) e.d.; solidariteit = risico delen!

Het zou goed zijn wanneer in alle politieke partijen nagedacht wordt over: “Hoe verder met de inrichting van ons pensioenstelsel?”

Gezien het belang ervan, zullen alle partijen een duidelijk en onderbouwd standpunt daarover dienen in te nemen voor de a.s. Tweede Kamerverkiezingen, zodat de mensen ook iets te kiezen hebben.

Het blijven trekken aan een verhoging van de rente is nutteloos.