Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

KOP van DvhN artikel Vangen of Doden Steenmarter Zinloos zet mensen op verkeerde been

Allereerst wil ik namens de Dorpsbelangen Werkgroep Borger-Odoorn dank zeggen aan de parlementariërs Lutz Jacobi en Rudmer Heerema dat zij in naam van hun resp. partijen de PvdA en VVD een motie hebben ingediend om de steenmarter een halt toe te roepen. Als werkgroep zijn we door hen gehoord en dat geeft de burger moed.

Bedenk echter wel dat een motie, ook al schaart zich daarachter een meerderheid in de Tweede Kamer, nog geen wet is. De steenmarter staat weliswaar niet meer als (bedreigde) diersoort die bescherming verdient op een Europese lijst, maar dat betekent nog niet dat de steenmarter hier zijn wettelijk beschermde status ook kwijt is. Dus tien vingers nog steeds aan de pols !

Nu terug naar het artikel in DvhN van 16 december 2014.

Dat vangen van een steenmarter zinloos als het vervolgens moet worden losgelaten in de nabijheid waar het is gevangen, hoeft geen betoog; ééns.

Dat het doden van een steenmarter zinloos zou zijn vanuit oogpunt van verminderde overlast is echter niet houdbaar.

Weliswaar is een steenmarter een territorium dier echter het verleden heeft juist geleerd dat doden effect heeft. De steenmarter heeft destijds haar/zijn wettelijke bescherming gekregen omdat t.g.v. het massaal jagen op de steenmarter vanwege zijn pels, de steenmarter nog maar net voor definitief uitsterven is behoed. Er is dus een tijd geweest dat er geen tot nauwelijks overlast was.

De Werkgroep wil uiteraard niet naar die situatie terug.

Van elke diersoort zou daarom bekend moeten zijn een minimale onder – en een maximale bovengrens qua aantal per vierkante km. Een minimum om uitsterven te voorkomen en een maximum om buitenproportionele overlast voor zijn omgeving tegen te gaan.

Monitoren geeft uitvoerders van beleid dan vervolgens een instrument in de hand hoe dat beleid per individuele diersoort beheert dient te worden vanwege ook haar (mogelijk) voorspellende waarde welke natuurlijke ontwikkeling een diersoort gaat doormaken d.w.z. een stabiliserende of een  escalerende in het positieve c.q. negatieve. Dit maakt tijdig ingrijpen (beschermen versus bejagen) op basis van feiten mogelijk en dat ook om te vermijden dat beleid enkel gestoeld moet worden op meldingen van overlast omdat het betrouwbaar verzamelen daarvan een verre van gemakkelijke job blijkt te zijn.

Voor alle duidelijkheid, de leden van de Werkgroep zijn voor een grote biodiversiteit van plant /dier en respecteren / waarderen hun intrinsieke waarde zeer.

Ondanks voorgaande vindt de Werkgroep dat daar waar naar de feiten bezien buitenproportionele overlast is en dat ook nog eens juist ten gevolge van doorgeschoten bescherming (d.w.z. niet tijdig overgaan naar een ander regime) en alle ander voorzieningen / natuurlijke middelen blijken tekort te schieten, moet het doden als laatste optie mogelijk zijn.  Vanzelfsprekend dient dit op een verantwoorde diervriendelijke manier te gebeuren.

In die geest staat het trouwens ook in het nieuwe provinciale Flora – en Fauna beleidsplan van Drenthe zoals dat a.s. woensdag 17 december voorligt als agendapunt van de Provinciale Staten in haar plenaire vergadering te Assen. Verantwoordelijk gedeputeerde Hr. Rein Munniksma heeft dit ook reeds een aantal keren als zodanig verwoord; de Werkgroep wil hem langs deze weg daarvoor en voor zijn contacten naar elders dan ook nog bedanken.

Om te voorkomen dat na het terugdringen van een populatie het weer tot een herhaling van zetten komt, zou het ontwikkelen van een geboorte beperking pil voor een specifieke diersoort als de steenmarter  helpen. Dit is dan ook één van onze aanbevelingen.

Dat de Hr. Sjaak van Iwaarden van bestrijdingsdienst Aa de Hondsrug het bericht via de DvhN verspreidt dat het doden zinloos is, mag uiteraard niet vreemd in de oren klinken, want hij is ermee gebaat dat dit sprookje blijft bestaan:

Het is zijn inkomen waarmee hij zijn bestaan onderhoudt !

Dat de kosten gemiddeld slechts 150 euro bedragen om van overlast door een steenmarter af te zijn, is ook een sprookje. Het herstellen van de schade aan een huis en een huis steenmarter proof maken, als dat al mogelijk is, zijn veel hoger.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën