Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Lilianne Ploumen ” Het TTIP ook ter goedkeuring aan nationale parlementen “

” HET LIGT VOOR DE HAND DAT HET AKKOORD OOK TER GOEDKEURING ZAL WORDEN VOORGELEGD AAN DE NATIONALE PARLEMENTEN 

jl. 11 april heb ik minister Lilianne Ploumen (Buitenlands Handel en Ontwikkelingssamenwerking) ontmoet in Nieuwegein na afloop van de Politieke Ledenraad van de PvdA. De volgende dag heb ik haar een mail gestuurd met de volgende inhoud:

Hallo Lilianne,

Gisteren na afloop van de PvdA Politieke Ledenraad te Nieuwegein met jou gesproken in het voorportaal van het NBC over het TTIP.

Het was een oprecht en aangenaam gesprek, althans zo heb ik het ervaren, die vooral ging over dat niet duidelijk is voor de buitenwacht (waartoe ik behoor) wat nu de daadwerkelijk de inhoud is van dat beoogd verdrag en wij daardoor zijn overgeleverd aan z.g. ‘ onafhankelijke’ bronnen. Het gevolg daarvan is dat er vanuit gaande dat zij de juiste interpretatie weergeven, je bijna niet anders kunt dan erop tegen te zijn.

Jij benadrukte dat er nog geen besluiten zijn gevallen echter mijn gevoel blijft toch dat er wel een stuk op tafel ligt en dat, niet transparant voor de eerder genoemde buitenwacht (het grote publiek).

Voor mij geldt naast andere bezwaren vooral,  de gevaren / risico’s dat de in Nederland c.q. Europa langs democratische spelregels vastgestelde wetgeving onderuit kan worden gehaald door bedrijven c.q. instellingen die menen door die wetgeving benadeeld te worden. Dat is voor mij onacceptabel.

Hoe dan ook, ik kreeg van jou een visitekaartje want ik zou graag op de hoogte willen worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen waardoor het voor mij ook mogelijk wordt mijn huidige standpunt t.a.v. het TTIP eventueel te herzien en daarover te berichten daar ik ook de noodzakelijkheid en de voordelen van een dergelijk verdrag erken. 

Nu je beschikt over mijn mailadres, hoop ik spoedig iets van jou te horen en daarvoor alvast bedankt. 

Hierbij een recente link naar mijn eigen website met een bericht over het TTIP:

http://www.nieuwbuinensociaal.nl/pvda/landelijk/151-politici-meer-openheid-en-zeggenschap-naar-de-bevolking-over-op-handen-zijnde-ttip-gewenst-en-noodzakelijk

jl. Vrijdagmorgen (1 mei 2015)  heb ik een reactie van Lilianne ontvangen die bovendien vergezeld werd met een bewerkte samenvatting van haar toespraak ‘ Mundus Liber? ‘ in Washington op 16 april 2015 bij het American Security Project en een artikel met de kop ‘ Ploumen wil veilig voedsel, anders geen TTIP-akkoord ‘in de Volkskrant van 18 april 2015.

Nu eerst haar reactie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën