Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

STOP het Associatieverdrag van EU met Oekraïne en zeg NEE, nu het nog kan!

We drijven handel met heel veel landen zonder dat er een Associatieverdrag en we helpen veel landen op velerlei gebied zonder zo’n akkoord.

Ook ik wil uit internationale solidariteit de bevolking van Oekraïne de helpende hand bieden maar niet met dit verdrag.

Voor het vergroten van de handel en hulp bij het bestrijden van corruptie, het verbeteren van de rechtelijke macht/ mensenrechten enz. is deze Associatieverdrag niet nodig omdat zij toch echt wat verder dan een gemiddeld handelsverdrag

Het is zonneklaar dat dit zogenaamde handelsverdrag een beoogde eerste stap is naar de economische, politieke en militaire deelname van Oekraïne in de EU.

In de tekst van de geformuleerde ‘doelstellingen’ staat o.a. vermeld:

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

SER commissie neemt suggestie over extra te wijzen op meerwaarde mogelijkheden ondernemingsovereenkomst voor medezeggenschap.

In het afgelopen jaar heb ik enkele keren schriftelijke correspondentie gevoerd met minister Asscher over o.a. het verbeteren van medezeggenschap , na hem eerder dat jaar op een PvdA congres ontmoet te hebben.

Veel van de belemmeringen die ik heb ervaren in mijn actieve werkzame periode als lid van ondernemingsraden op lokaal- , nationaal- en internationaal niveau zijn het gevolg van onbekendheid met de mogelijkheden binnen de bestaande wet- en regelgeving en het niet realiseren door de politiek van noodzakelijke verbeteringen om gebleken tekortkomingen op te lossen.

De minister van SZW wees mij  op de belangrijke rol die de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) in dat proces kan en moet spelen.

In een brief (d.d. 27 november 2013) heb ik daarop de voorzitter van de CBM (prof. Mr. F.B.J. Grapperhaus) en haar leden een aantal voorstellen gedaan m.b.t. bedrijven in de private sector.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Schriftelijke reactie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Medezeggenschap

Het heeft lang geduurd (28 oktober 2013) en voor mijn gevoel te lang , dat ik een reactie kreeg van partijgenoot en minister van SZW,  de heer Lodewijk Asscher op mijn brieven (23 - en 24 maart 2013). Het kostte bovendien veel energie om dat gedaan te krijgen; afspraak zou afspraak behoren te zijn. Wellicht ben ik in dit soort correspondentie te ongeduldig.  Hoe dan ook, in voornoemde brieven vraag ik om middels een gerichte informatieve actie werk te maken van de veelal onbenutte mogelijkheden welke de ondernemingsovereenkomst in de W.O.R aan de medezeggenschapsraden biedt voor het regelen van zaken in de private sector, en tegelijkertijd doe ik voorstellen om de bestaande wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat medezeggenschapsraden meer bevoegdheden krijgen daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op voorgenomen veranderingen bij (inter)nationaal opererende bedrijven betreffende arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. De inhoudelijke beantwoording door de minister, had m.i. niet alleen specifieker maar daadkrachtiger gekund en in het belang van alle werknemers ook gemoeten. Om voornoemde reden zal ik het onderhavige dan ook nog ter kennis brengen van de SER (Commissie Bevordering Medezeggenschap). Nu de reactie van minister Asscher:

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nieuw-Buinen, 27 november 2013

Aan:

Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM), haar voorzitter, onafhankelijke leden, ondernemersleden, werknemersleden en adviserend lid  p/a van haar secretaris mw. mr. S.W. Geelkerken

Geachte prof. Mr. F.B.J. Grapperhaus (voorzitter)  en overige CBM leden,

In een tijd die financieel economisch heel moeilijk is voor het realiseren van sociale verbeteringen, is het nog steeds mogelijk de bevolking iets sociaal wezenlijks te geven wat de overheid nagenoeg niets  kost, namelijk vergroten van de medezeggenschap.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Aan het einde van de PVDA politieke ledenraad van jl. 16 maart, heb ik minister Asscher kort kunnen spreken.

Als inleiding gaf ik toen aan niet te zullen praten over de Europese  3% begrotingsnorm. Vervolgens nog even gesproken over het anticyclisch beleid met enkel als doel om juist om die reden snel over te gaan en te wijzen op het belang van het vergroten van de medezeggenschap via wetgeving. Dat kost de overheid  immers nagenoeg niets terwijl  de bevolking iets sociaal wezenlijks wordt gegeven in een tijd die financieel economisch heel moeilijk is voor het realiseren van sociale verbeteringen. Hij bleek zeer geïnteresseerd en gaf me zijn mailadres. Uiteindelijk heb ik een brief gestuurd op 23- en 24 maart 2013. Hieronder vindt u de inhoud van de 23ste