Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Pensioenkorting, nergens voor nodig!

De politiek doet bijna voorkomen alsof de huidige lage rente ons overkomt, alsof het een natuurverschijnsel zou zijn en/ of schuift de schuld voor een mogelijke pensioenkorting veel te gemakkelijk in de schoenen van het ECB.

Echter de werkelijkheid is toch echt anders. Na de financiële crisis in Y2008 herstelt de economie in Europa onvoldoende door een te drastische en te langdurige politiek van nationale overheidsbezuinigingen.

Om de economie uit het slop te halen probeert de ECB middels kunstmatige ingrepen zoals lage rente op geleend geld, investeringen te stimuleren en via de nationale banken hebben landen invloed op de ECB.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Aanvullend pensioen en ‪lastenverlichting: Van ‪eerlijk ‪delen is ‪daarbij geen ‪sprake!
Ondanks de vele miljarden die in de pensioenfondsen zitten, krijgt de gepensioneerde er al jaren niets bij vanwege het niet geïndexeerd worden als gevolg van o.a. de lage (lange termijn) rente. Je moet zelfs van geluk spreken als je niet eerder of nu alsnog bent/ wordt gekort door het niet voldoen aan de wettelijk gestelde minimale dekkingsgraad van jouw pensioenfonds.

Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief

Nieuw Buinen, 23 juni 2014

Aan:

De PvdA Gemeenteraadsfractie Borger-Odoorn

Op persoonlijke titel

Geachte Hr. Henk Zwiep ( fractie voorzitter PvdA),

Betreft:

Toekennen aparte huisnummer aan extra unit bij woning in het kader van verstrekken mantelzorg

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Aandacht voor Geriatrie in de eerste lijn van het Zorglandschap en de noodzaak daarvan.

Tijdens de Werkconferentie Zorglandschap Drenthe te Assen,  was er de mogelijkheid deel te nemen aan interactieve workshops met elk een ander thema waarbij vooraf door de aanwezigen (ca. 150 personen) een keuze moest worden gemaakt waaraan je wilde  deelnemen. Daarbij kon je kiezen uit drie thema’s:

  • Verdieping van één onderwerp uit een zorgbehoefte regioanalyse van de provincie Drenthe nu en in de toekomst  (onder begeleiding van Anja Moonen, Kenniscentrum Achmea)
  • Met zorg ouder worden in Drenthe (onder begeleiding van professor Joris Slaets, UMCG)
  • Regie over eigen gezondheid en zorg in Drenthe ( onder begeleiding van Cees Hesse, Dorpsbelang Vledder)

In elk van de workshops stonden ca. 10 tafels gereed,  waar je vrijelijk kon aanschuiven.

Als lid van PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe heb ik deelgenomen aan “Met zorg ouder worden in Drenthe ‘

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Eerste Kamer en Regering:

STOP toepassing van de kostendelersnorm op AOW- gerechtigden die mantelzorg genieten van familie of anderszins !

Vanaf 1 juli 2015 wordt beoogd de AOW-uitkering fors te korten in het geval de AOW-gerechtigde inwonend is en verzorging geniet van veelal familie.

De kostendelersnorm (een korting van 300 euro per maand op een AOW-uitkering) brengt veel (kwetsbare) mensen in zware financiële problemen.