Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

PvdA Drenthe gaat voor toegankelijkheid is de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering

Wijster, Dorpshuis De Weidehoek, 23 mei 2016, ‘s avonds

Betreft een bijeenkomst van Werkgroep PvdA Ouderbeleid Drenthe waarbij naast ‘gewone’ leden extra uitgenodigd waren de PvdA-fracties van de Drentse Gemeenteraden- en Provinciale Staten omdat de ambitie van PvdA Drenthe is de Provincie Drenthe binnen drie jaar tot de meest toegankelijke provincie van Nederland te maken.

Als sprekers waren aanwezig Otwin van Dijk (PvdA Tweede Kamerlid en woordvoerder) en Bert Hassink (landelijk voorzitter van de PvdA-werkgroep Handicap en beleid); beiden zijn aangewezen op de rolstoel en dus tevens ervaringsdeskundige

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Stadskanaal, 18 augustus 2015

Strijd voor behoud van de Zorg, het roer moet om !

De huishoudelijke hulp

’s Avonds in hotel Best Western een FNV bijeenkomst bezocht over “ Red de Zorg “. Velen vinden dat het beleid en de bezuinigingen de grens van het sociale reeds ver gepasseerd zijn en dat wil / kan ik als democratische socialist niet ontkennen. Het roer moet dus om en wel zo gauw mogelijk naar links.

Eén van de vele zaken die ook aan de orde kwam is het ontslag door TSN van 140 van thuishulpen waarvan er 100 met Stadskanaal als locatie en de overige Kampen; daarnaast wordt van ca. 20 medewerkers het tijdelijk contract niet verlengd, en ook dat zijn gewoon banen ook al wil dat nog wel eens vergeten worden. 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Voorgenomen Quotum wet m.b.t. arbeidsgehandicapten is aanstaande :

Prima initiatief echter verbetering / aanvulling is beslist vereist !

De Participatiewet is op 1 juli 2014 aangenomen; de Quotumwet, een onderdeel daarvan, nog niet. In het najaarmoet de Tweede Kamer over dat wetsvoorstel beslissen.

De regering heeft een akkoord gesloten met vakbonden en werkgevers waarin is afgesproken dat  in de komende jaren 100.000 gehandicapten aan het werk te helpen. De overheid neemt zelf ook nog 25.000 arbeidsplaatsen voor haar rekening.

De quotumwet is de stok achter de deur om werkgevers te houden aan die afspraak. Vanaf i januari 2015 gaat de overheid  jaarlijks bekijken welke bedrijven niet genoeg gehandicapten in dienst hadden en die krijgen vervolgens een boete van 5000 euro per niet aangenomen werknemer.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Welzijn, een ondergeschoven aspect als consequenties van het ‘Langer Zelfstandig Thuis Blijven (moeten) Wonen’. 

LANGER ZELFSTANDIG WONEN vraagt nieuwe inzichten en verbindingen die aansluiten bij de behoeften van inwoners en de mogelijkheden van overheids- en andere zorg- en maatschappelijke organisaties. De wijziging van regelgeving heeft inmiddels plaatsgevonden echter de realisatie in de praktijk van de daadwerkelijke transformatie is niet alleen voor velen een onbekende weg, maar vraagt ook om een lange adem. Het uitwisselen van informatie, inzichten en ervaringen van alle bij het thema betrokken partijen zal een noodzakelijk versnelling betekenen in het bereiken van integrale oplossingen waarbij het belang van de inwoners zo veel mogelijk voorop staat.   

Extra aandacht voor het Langer Zelfstandig Thuis Blijven Wonen vormt het recente artikel met de kop ‘Goedkope ouderenwoning dankzij Blijverslening’ in het VNG magazine van 20 maart 2015 van auteur Marten Muskee.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Technologie om elektronicatoepassingen en automatisering te integreren in de woning. Domotica

 

Het woord domotica is een samentrekking van 'domus' (Latijn: huis) en telematica.