Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Ouderen loop niet weg onze beginselen zijn nog steeds goed

Brief van de PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe aan haar partijgenoten, potentiele PvdA stemmers en andere belangstellenden met belangrijke overwegingen om  a.s. 19 maart beslist te gaan stemmen en dan uiteraard op de PvdA want een sterker PvdA maakt uw gemeente beslist socialer. Gewoon Doen !

Emmen, 22 februari 2014

Beste partijgenoten en andere belangstellenden,

Op 19 maart kunt u met uw stem meebepalen welke partijen het in de komende 4 jaar in de gemeenteraad in uw gemeente voor het zeggen krijgen. Wij hopen natuurlijk dat u een stem uitbrengt op de PvdA-lijst.

Invloed door het landelijke beleid

Veel kiezers, die de sociaaldemocratische beginselen aanhangen, laten hun stem mede afhangen van wat de Kamerfractie en bewindslieden van de PvdA  de afgelopen tijd hebben gepresteerd. Het kabinet en de kamerfractie hebben nog een paar jaar te gaan, een paar jaar om te oogsten. Desalniettemin ís er dank zij de PvdA al veel bereikt, zoals:

·      Het verschil in koopkracht tussen mensen met een laag en hoog inkomen is dit jaar voor het eerst sinds vele jaren afgenomen

·      De bankensector wordt aangepakt. Het redden van een bank komt sinds Jeroen Dijsselbloem niet meer ten laste van de belastingbetaler, maar van de aandeel- en obligatiehouders.

·      In het asielbeleid wordt meer rekening gehouden met de mensenrechten.

·      De hypotheekrenteaftrek wordt gestaag ingeperkt.

Dat neemt niet weg, dat veel oudere kiezers, misschien u wel, het gevoel hebben dat kabinet en Kamerfractie niet genoeg oog hebben gehad voor de positie van ouderen, vooral ouderen met een gering inkomen en geringe koopkracht. Er is teleurstelling. “Is de PvdA er nog wel voor mij?” horen wij regelmatig ouderen zeggen. De twijfel groeit.

Ook wij zijn van mening dat kabinet en fractie veel meer rekening hadden moeten houden met de zorgen en argumenten van de ouderen. Wij hebben dat ook kenbaar gemaakt aan de Kamerfractie.

Maar van afhaken wordt het beleid niet beter. Daar helpen wij ook de kandidaat-raadsleden niet mee, die een bijdrage willen leveren aan een socialere en sterkere samenleving in de gemeente.

“Loop niet weg, onze beginselen zijn nog steeds goed”

Wij hebben enkele, meest oudere leden gevraagd waarom zij PvdA steunen en op de PvdA gaan stemmen. Wij willen u enkele van hun uitspraken niet onthouden.

Geesje Arends: “Ik heb nog steeds vertrouwen in de PvdA, maar we moeten ons wel laten horen, weglopen is geen oplossing. Onze beginselen zijn nog steeds goed. Door te bedanken als lid (en/of niet meer op de PvdA te stemmen) wordt de PvdA steeds kleiner en kunnen we geen vuist meer maken”.

Willem Bos: “De huidige tijd vraagt ook om een aanpassing. De geschiedenis heeft bewezen dat niet alles bij het oude kan blijven. Dat is ook de kracht van de sociaaldemocratie om op veranderingen in te spelen.”

Albert Hoven: “Als oudere kan, moet en wil ik niet egocentrisch zijn en niet alleen aan mijn eigen belang denken, maar ook aan de belangen van mijn kinderen en kleinkinderen.”

Wim Dooren: “Echt belangrijk is de vraag: Wat is de grondhouding van een partij? In welke richting zoekt men oplossingen bij onverwachte kwesties? Je ziet dat aan de politieke kleur van de partij. Aan hun typische manier van denken. Mijn kleur is die van de moderne sociaaldemocratie.”

Joop Kuik: “Laat het daarom beslist niet aan anderen over; eenmaal daarop gestemd zijn de gevolgen daarvan niet meer terug te draaien. Spijt in dezen helpt niet.”

Bij twijfel denk aan waarom u vroeger gekozen heeft voor de sociaaldemocratie

Voor het geval u twijfelt over wat u op 19 maart gaat doen, denkt u nog eens aan de uitspraken van Geesje Arends, Willem Bos, Albert Hoven, Wim Dooren en Jaap Kuik. Aan waarvoor wij vroeger ooit gekozen hebben voor de sociaaldemocratie.

Wij stemmen straks PvdA, u ook?

Tot slot

Wij vragen u tot slot om deze brief ook te laten lezen aan mensen in uw omgeving, die overwegen PvdA te stemmen. Of om zelf uw beweegredenen om op 19 maart PvdA te stemmen in een eigen brief te verwoorden en die toe te sturen aan vrienden en bekenden.

Met vriendelijke groet,

PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe

Albert Huizing, voorzitter

Mob: 06-23 82 07 31    E-mail: a.huizing @ drenthe.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën