Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Pensioentaart alléénstaande & gehuwden

 

 

Geldig per 1 januari 2007

 

 

(per a.s. 1 juli 2007 worden bedragen weer aangepast)

 

 

Nederlands pensioenstelsel

 

 

De pensioentaart bestaat uit een wettelijk basis deel  van de overheid (= AOW) plus mogelijk aanvullend met delen:

•   opgebouwd door werkgevers waar betrokkene in dienst is geweest

•   een eigen individueel getroffen  voorziening AOW  = Algemene Ouderdom Wet Voorwaarden AOW:

U heeft recht op AOW zodra u 65 wordt waarbij er vanuit wordt gegaan dat u vanaf uw 15 de levensjaar in Nederland hebt gewoond; voor ieder jaar dat ontbreekt, krijgt u 2% minder AOW

 

De SVB (= Sociale Verzekering Bank) houdt bij hoelang mensen in Nederland hebben gewoond;

voor adressen www.svb.nlof 020-6565439

 

 

Een half jaar voor uw 65-ste verjaardag stuurt het SVB u een aanvraagformulier toe echter als u woonachtig bent in het buitenland , neem dan zelf contact op met SVB

 

Om te voorkomen dat u op uw 65-ste niet zult kunnen beschikken over het volledige AOW(= sociaal minimum) omdat u niet voldoet aan de voorwaarden, zijn er een aantal instrumenten om de

financiële schade zo veel mogelijk te beperken zoals:

 

 

•   Vrijwillige verzekering van AOW-hiaten bij het SVB

•   Inkoop AOW-tekort bij het SVB

•   Vrijwillige verzekering overig pensioentekort bij pensioenfondsen en particuliere verzekeraars

•   Fiscale faciliteiten door benutting

-   Jaarruimte

-   Reserveringsruimte

 

 

Hoogte AOW

 

 

Voor alleenstaande:


70% van het wettelijk minimumloon

Bruto € 956,18       (Bruto vakantie uitkering per maand € 54,36) Netto € 894,03

Netto AOW alléénstaande, exclusief tegemoetkoming AOW

 

 

Voor gehuwde:

50% van het wettelijk minimum loon

Bruto € 653,73       (Bruto vakantie uitkering per maand per persoon € 38,83) Netto € 611,24

Beide gehuwde partners ontvangen AOW als ze ouder dab 65 jaar zijn

 

 

Voor gehuwde met volledige toeslag voor partner jonger dan 65 jaar:

100% van het wettelijk minimum loon

Bruto € 1307,46        (Bruto vakantie uitkering per maand € 77,66) Netto € 1222,48         (Netto vakantie uitkering per maand € 72,62) Bruto en netto AOW gehuwden, exclusief tegemoetkoming AOW.

 

Toeslag, welke verdwijnt in 2015, is afhankelijk van:

•   Aantal jaren dat jongere partner in Nederland woont

•   Inkomen van jongere partner

 

 

Opmerking 1:   AOW en aanvullend pensioenmogen wel  meegenomen worden naar het buitenland

 

 

Recht op aanvullende bijstandsuitkering in geval van WAO-gat

 

 

Aanvraag bij Gemeentelijke Sociale Dienst

 

 

Voorwaarden:

-   Aanvullend pensioen wordt verrekend

-   Inkomen partner wordt verrekend

-    Vermogenstoets (ook eigen huis in buitenland telt mee) Alléénstaande  € 5180

Echtpaar      € 10360

-   Toestemming voor vakantie naar buitenland (maximaal 13 weken)

-   Veel gemeentes eisen maandelijkse invulling inkomsten formulier

 

 

Opmerking 2:

Aanvullende bijstandsuitkeringmag niet  meegenomen worden naar het buitenland

 

 

TBU (Tegemoetkoming Buitengewone uitgaven)

 

 

Deze fiscale regeling is bedoeld om de positie van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten extra te verbeteren vanwege de combinatie van hun lage inkomen en hoge onkosten

 

Vul daarom dan ook altijd uw belasting formulier in !!!

 

 

Mocht u lid zijn van FNV Bongenoten, bel dan 0900-9690 om een afspraak te maken met één van hun belasting adviseurs


Voor een volledig objectief en gratis advies aangaande het nut van producten en welk product het meest geschikt is voor uw persoonlijke  AOW – en / of pensioen gat reparatie, zie ook internet website www.independer.nl

 

In geval u zich afvraagt of u in Nederland nog “ slapende “ pensioenen heeft, kunt u zich wenden tot de Pensioen- & Verzekeringskamer ( internet website www.pvk.nl); telefonisch te bereiken via

055-3576677 of 070-3117373 ( de laatste alléén ’s morgens op werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur)