Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Platform ‘Reductie Overlast Steenmarters Borger-Odoorn’ kunstmatig in slaaptoestand gezet, helaas de steenmarters nog niet!

steenmarter

Berichtgeving Steenmarter Platform

Op uitnodiging van Dorpsbelangen werd op 21 januari 2013 een vergadering gehouden samen met de gemeente Borger-Odoorn over overlast van steenmarters. Als één van de resultaten is er een platform steenmarters opgericht. Het platform heeft zich tot doel gesteld om de problemen in kaart te brengen en proberen oplossingen te bedenken. Er is gekozen voor een twee sporenbeleid. Enerzijds kijken wat verzekeraars kunnen doen en anderzijds proberen politieke invloed uit te oefenen op de wetgeving.

Wetgeving

In de afgelopen drie jaar heeft platform zich bemoeid met vraagstukken over de beschermde status van de steenmarter.

Daar waar mogelijk zijn vergaderingen over wijzigingen in wetgeving door het platform bezocht en daar waar mogelijk is ons probleem duidelijk gemaakt. Als gevolg hiervan is dat er nu erkenning is van schade door steenmarters door de overheid. Dit heeft tot gevolg dat er ruimere regels door de overheid zijn afgegeven. De provincie kan nu beleid maken om het probleem steenmarter beter beheersbaar te maken.

Echter, er wordt alleen beleid gemaakt indien er sprake is van echte overlast. Met 5 formele klachten in de afgelopen 2 jaar kunnen we ons voorstellen dat hier maar weinig aandacht aan wordt gegeven. Dus mogen we de conclusie trekken dat al onze inspanningen om iets te doen aan de steenmarter teniet wordt gedaan door te weinig meldingen van overlast. Bijna onvoorstelbaar als je bedenkt dat er bijna elke week een auto met steenmarterschade in een garage komt.

Als we echt iets willen om de steenmarter beheersbaar te maken zullen we elke vorm van overlast van de steenmarter moeten melden op www.faunaschade.nl. Alleen bij voldoende overlast zal de overheid iets gaan doen.

In een motie hebben de Provinciale Staten van Drenthe op 17 december 2014 vastgelegd dat er sprake is van een rechtsongelijkheid in de behandeling van grondgebruikers (wel) en particulieren (niet) om in aanmerking te kunnen komen voor compensatie van geleden faunaschade, zij vinden dat het Faunafonds zou moeten worden opengesteld voor allen die faunaschade lijden. Helaas is als gevolg van politieke onwil van één van de toenmalige college coalitiepartners een financieel onderzoek naar de haalbaarheid ervan gestrand in het zicht van de haven.

Verzekeringen

In de tweede gezamenlijk publiekelijk gehouden vergadering heeft het Platform Steenmarters een inventarisatie gedaan over welke schade aan huis en auto er was en welke verzekeraars hierbij betrokken waren. Hieruit bleek dat de meeste mensen bij Univé waren verzekerd. Na een verzoek van het platform wilde Univé Borger wel een gesprek met de betrokkenen.

Uiteindelijk hebben alle inspanningen die zijn gedaan door het platform en de mensen die de schade hadden op niets uitgelopen. Helaas, er was geen beweging bij de verzekeraar mogelijk om ook maar iets te doen. Ook voorstellen om samen met de provincie te kijken voor oplossingen, korting op steenmarter werende middelen voor klanten etc. konden geen gehoor vinden. Deze visie van Univé wordt gedeeld door alle andere verzekeraars.

Wat nu

Samen met de ambtenaren en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn heeft het platform getracht om de steenmarter beter beheersbaar te maken. Alle wegen die beschikbaar waren om dit te bereiken zijn bewandeld. We hebben in ieder geval bereikt dat er erkenning is van steenmarterschade door de overheid, dat beleid door de provincie gemaakt kan worden voor betere beheersbaarheid en dat ook duidelijk is geworden dat we van de verzekeraars niets hoeven te verwachten.

Het platform ‘Reductie Overlast Steenmarters Borger-Odoorn’ wordt niet ontbonden maar zal niet meer actief bezig zijn. Indien er weer redenen zijn om iets te gaan doen zal het platform weer actief worden.

Wij willen een ieder die iets heeft bijgedragen aan het platform bedanken voor hun inzet.

Tot slot, en we kunnen het niet vaak genoeg herhalen:

MELD in ieders belang BESLIST steeds UW STEENMARTERSCHADE en wel op  WWW.FAUNASCHADE.NL

Rest nog een circa 6 minuten durende interview die op 8 maart 2016 te horen was op RadioTV Drenthe, en die alsnog of nogmaals te beluisteren is via de navolgende bandopname tussen 17de en 23ste minuut: http://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/11/Drenthe-Nu/aflevering/7677

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën