Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Pleidooi PvdA Werkgroep Huurders : Zorg voor voldoende betaalbare woningen en vast huurcontract

ACTIE VOOR VOLDOENDE BETAALBARE HUURWONINGEN EN VAST HUURCONTRACT

Dit is het pleidooi van de Landelijke PvdA Werkgroep Huurders, die ik van harte ondersteun.

Bij deze roep ik dan ook alle PvdA leden op deze ook te ondersteunen en dit kenbaar te maken aan Anita Engbers, de voorzitter van voornoemde werkgroep, via mailadres anita.engbers@hccnet.nl . Vervolgens wordt ervoor gezorgd dat uw naam, afdeling en eventuele functie binnen de PvdA geplaatst wordt op de lijst met steunbetuigingen.

De Werkgroep heeft het voornemen het pleidooi begin juni aan Diederik Samsom te overhandigen. Uiteraard geldt des meer ondersteuning des te meer invloed op het beleid van de Tweede Kamer fractie, althans zo hoort de democratie binnen de PvdA te werken.

Dat er werk aan de winkel is, bleek nog uit een vrij recent woonlasten onderzoek (eind Y2013) naar de betaalbaarheid van de huurwoningen in Noord Nederland voor de huurders van woningcorporatie Lefier. Uit de cijfers kwam naar voren bleek dat  36% van alle huurders, 66% van de gezinnen met kinderen en 83% van de eenoudergezinnen onder de armoedegrens leeft. Niet voor niets zitten dan ook veel van de Lefier huurders in de schuldhulpverlening of staan zelfs onder curatele. Elke euro aan huurverhoging moet voor een tamelijk grote groep dus uit de kleding c.q. soms zelfs uit de mond gespaard worden, een waarachtig onacceptabele situatie. Laat de kinderen niet de rekening zijn van een onvolwassen beleid.

PvdA TK fractie : “ Maak werk van werk d.w.z. Doe er wat aan “.

Een op het congres van januari jl. aangenomen motie om de huurbescherming overeind te houden, wijst jullie de weg.

Bedenk dat bijna de helft van alle Nederlanders in een huurwoning woont. Naast baanonzekerheid mag voor de huurders niet ook nog eens huuronzekerheid ontstaan!

Met de ‘Wet Tijdelijke Huur’ heeft VVD minister Blok de neoliberale aanval ingezet op de sociale huursector en dat dient te worden gestopt.

Tot slot, zie voor de inhoud van het pleidooi onderstaande tekst:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën