Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Verslag PvdA Politieke Ledenraad, 4 juni 2016 te Nieuwegein

Algemeen:

De opzet van deze PL ademde reeds vooraf dat deze in het teken stond van de Ledendemocratie gekoppeld aan de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma Y2017-Y2020.

Vooraf:

De aanloop naar de PL bestond erin dat ieder lid een motie kon indienen via een digitaal Ledenplatform voor discussie en het verwerven van steun. De moties die minimaal 100 ‘LIKES’ hebben weten te verzamelen, worden doorgeleid naar een z.g. digitale Ledenpanel waar vervolgens ieder lid per motie kan aangeven ermee in te stemmen, deze af te keuren of (nog) geen standpunt te hebben. De moties die zeer ruime steun hebben ervaren, worden daarna aan de PL voorgelegd waarbij het Presidium de mogelijkheid heeft om moties waar de leden het meest over verdeeld zijn ook aan de PL voor te leggen en daarover met elkaar in debat te gaan. De digitale Ledenpanel kan dan ook gezien worden als het voorportaal/ voorstation van het PL.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Uitleg PvdA Ledendemocratie ‘Nieuwe Stijl‘:Directe invloed van leden op het Congres

PvdA-leden kunnen vanaf nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Elk lid zelf moties/ amendementen indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres!

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Aanleiding: Het PvdA Congres van 13 februari 2016 welke werd gehouden in de Rijtuigenloods te Amersfoort.

Als reactie daarop schreef Gerard Bosman (de oprichter binnen de PvdA van de beweging "Links Om") over kompas en koers van de partij de onderstaande Zondagsbrief  met als titel:  'Met vertrouwen Links Om'.

Partijgenoten,

De PvdA zat de afgelopen jaren in een regering die niet genoeg gebracht heeft om trots op te zijn. Laat u niet in de war brengen door de speech van Diederik Samsom gisteren op ons congres. Halve waarheden, gegoochel met cijfers en het domweg van problemen waarmee honderdduizenden Nederlanders, die in 2012 hun hoop op onze partij gesteld hadden, iedere dag mee geconfronteerd worden, acht jaar na de start van de crisis.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

PvdA Congres 13 februari 2016, actuele motie Afd. Borger-Odoorn aangehouden

Motie: “Stop verborgen toekomstige pensioenarmoede als gevolg van werkloosheid”.

Tijdens de betrokkenheid in het verleden bij sluitingen van Philipsbedrijven in Nederland als OR lid, was mij al vrij snel duidelijk dat er voor alle werknemers in de toekomst grote problemen zouden kunnen ontstaan omdat het geld van de Stichting FVP waarmee het pensioen (dat zij via de laatste werkgever hadden opgebouwd) als je aan de voorwaarden voldeed ook tijdens werkloosheid kon worden voortgezet, dreigde op te drogen. Vanaf ca. Y2006 heb ik binnen FNV Bondgenoten er actief voor gepleit tijdig te voorzien in een alternatief en dat ook omdat de kans op tijdelijke werkloosheid steeds groter werd als gevolg van de toename van het aantal tijdelijke contracten via flexbaantjes. Na een aantal keren uitgesteld te zijn, werd per 1 januari 2011 de instroom van werklozen in de FVP-bijdrageregeling definitief beëindigd, het geld was op. Sinds 1999 tot 2011 hebben meer dan 1 miljoen mensen een eventueel pensioengat tijdens werkloosheid kunnen verkleinen door gebruik te maken van de FVP-bijdrage. Uit deze cijfers mag duidelijk zijn dat de toenmalige Stichting in een maatschappelijke behoefte voorzag.

Nu een werkloze werknemer geen gebruik meer kan maken van het FVP, moet er op een andere wijze voor de opbouw van zijn oudedagsvoorziening worden gezorgd.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

PvdA TK-fractie: Besluit tot bombarderen in Syrië / Terugsturen van vluchtelingen naar Turkije !

Waar blijft stem van achterban?

Het PvdA standpunt was “eerst een politieke oplossing plus een VN  mandaat en dan pas is bombarderen een overweging “.

Een jaarlang is er weliswaar over de hoofden van de bevolking en binnen het kabinet een discussie over dit onderwerp echter tot op dit moment heeft er binnen de partij noch door de leiding noch op een andere wijze een echt debat georganiseerd. Deze heeft als zodanig dus niet plaatsgevonden.

Dan bij toverslag wordt door de PvdA TK-fractie bij monde van haar woordvoerder Michiel Servaes op dit dossier bericht verspreid “We gaan meedoen met bombarderen in Syrië “.

Even los van de inhoudelijke onderbouwing, ik bedoel of het een goed of slecht plan is: