Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

"PvdA Borger-Odoorn zwaar teleurgesteld in beslissing over windmolens; het woord draagvlak is ver te zoeken"

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Borger-Odoorn maakte de burgemeester bekend dat deze middag in het provinciehuis een bijeenkomst had plaatsgevonden over plaatsing van windmolens in de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Emmen en Coevorden. Zwaar teleurgesteld, het woord draagvlak is ver te zoeken waren de eerste reacties van onze PvdA fractie op het besluit van het Rijk om groen licht te geven voor windmolenparken in het veenkoloniale deel van Drenthe.

De titel van het persbericht "geen megaparken met windmolens in Drenthe" doet veronderstellen dat het allemaal wel meevalt. Maar verderop in het persbericht blijkt dat er - volgens de woorden van gedeputeerde Rein Munniksma - in Aa en Hunze en Borger-Odoorn meer windmolens worden geplaatst dan was gehoopt.

Vorig jaar is door de provincie, en overigens ook door de gemeente Aa en Hunze, een Gebiedsvisie vastgesteld, waarin is aangegeven wat de zoekgebieden zijn voor windmolens in deze beide gemeenten. Onze gemeente heeft deze gebiedsvisie afgewezen. Zoals bekend heeft de PvdA dat destijds als eerste kenbaar gemaakt en daarom ook tegen gestemd. Wij zijn zeker niet tegens windenergie, maar dan niet op deze manier. Ontbreken van draagvlak, onzekerheid over de gezondheidsaspecten, te korte afstand van molens t.o.v. woningen, het ontbreken van afspraken over meeprofiteren van de samenleving, waardedaling van woningen; destijds voldoende argumenten voor de PvdA Borger-Odoorn om tegen te stemmen.

Het lijkt er nu op dat er in deze beide gemeenten in totaliteit meer aan vermogen (MW) wordt gerealiseerd of misschien minder molens, maar dan wel groter en met meer capaciteit. En het is niet uitgesloten dat ook andere gebieden weer in beeld komt. Dat geldt dan vooral voor Aa en Hunze waar Annerveenschekanaal weer in beeld komt. Zo omstreeks het eind van dit jaar zal een besluit worden genomen over de exacte locaties.

We hebben nu te maken met een compleet nieuwe situatie. Een situatie waarin het ook zeer van belang is wat de gemeenten Emmen en Coevorden gaan doen. Het Rijk gaat uit van een gezamenlijke opdracht. Als er minder capaciteit wordt gerealiseerd in Emmen en in Coevorden, dan moet er meer worden gerealiseerd in Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Het besluit van het Rijk lijkt onomkeerbaar. We zijn er hoogst ongelukkig mee. Als fractie zullen wij ons er de komende dagen over beraden, hoe we ons opstellen. Daarbij is buiten kijf dat wij ons onverminderd zullen blijven inzetten voor de belangen van de bewoners en voor duurzame energieopwekking.

Gekopieerd van de bron: http://borgerodoorn.pvda.nl/2014/01/09/teleurstelling_besluit_windmolens/