Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

" HET RIJK HAALT WEL ENERGIE UIT HET NOORDEN MAAR STEEKT ER GEEN ENERGIE IN "

Henk Zwiep, de fractieleider van de PVDA Borger-Odoorn en tevens PVDA lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar, heeft in de gemeenteraadsvergadering van gisteren (donderdag 9 januari) zijn grote zorgen geuit uit het verdwijnen van werkgelegenheid in het Noorden. Hieronder volgt onverkort de door hem uitgesproken tekst in de vragenronde die bedoeld is om actuele zaken breed onder de aandacht te brengen. 

Afgelopen week zijn er nogal wisselende berichten bekend gemaakt over Aldel in de gemeente Delfzijl. Zal het bedrijf de deuren wel of niet sluiten?

Het baart ons als PvdA zorgen dat er steeds meer werkgelegenheid in onze omgeving, het Noorden, wegvalt.

Met name werkgelegenheid waarop een groot deel van de beroepsbevolking in het Noorden is aangewezen. Werkgelegenheid waarin straks ook een belangrijk deel van de uitstroom van de WSW bedrijven moet worden gevonden.

In het verleden hebben wij als Borger-Odoorn te maken gehad met het vertrek van De Fasto. Hier werkten niet alleen inwoners van onze gemeente, maar ook inwoners van ons omringende gemeenten. Maar ook onze inwoners zijn voor een groot deel aangewezen op werkgelegenheid buiten de gemeente.

Werkgelegenheid in het Noorden is dan ook onze gezamenlijke zorg. De Commissaris van de Koning gaf in zijn nieuwjaarstoespraak ook aan dat grenzen moeten worden geslecht om de economie te stimuleren. 

Nu productiebedrijven in onze omgeving wegvallen, met name ook in de (chemische) industrie zoals eind vorig jaar Dow Chemical en nu Aldel, is de eerste vraag aan het college of zij hiervan ook effecten voor de inwoners van onze gemeente voorziet of in onze regio. Te denken valt bijvoorbeeld aan de gemeente Emmen waar ook de nodige chemische industrie is gevestigd.

De tweede vraag is  of het college ook signalen ontvangt of er bedrijven in onze gemeente zijn die onder druk staan.

De derde vraag is of het college ook in overleg is met ons omliggende gemeenten en de provincies, eventueel de Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij en andere organisaties om ons gezamenlijk sterk te maken voor werkgelegenheid in het Noorden. Met name ook voor  zogenoemde  productiebedrijven.

We zijn niet direct angstig, maar het baart ons wel grote zorgen dat er steeds meer werkgelegenheid in het Noorden verdwijnt, ook als Aldel open blijft, dan zijn onze zorgen hierover niet verdwenen.

Mensen moeten namelijk wel aan het werk kunnen blijven om een sociale en evenwichtige leefomgeving op te kunnen bouwen.

http://borgerodoorn.pvda.nl/