Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

OPRICHTING EN DEELNEMING VAN DE GEMEENTE BORGER-ODOORN IN EEN BUURTCORPORATIE.

Een fantastisch en in Nederland uniek initiatief die tegemoet komt aan de vraag van de burgers om in de huidige voor velen nog steeds financieel moeilijke situatie een woning te kunnen kopen, te kunnen huren of eerst te kunnen huren c.q. vervolgens alsnog te kunnen kopen. Zeker voor starters een ideale oplossing. Het betreft 16 nog te bouwen woningen (Fibula concept) in de wijk Daalkampen te Borger.

jl. Donderdagavond (20 februari) heeft wethouder Jacob Bruintjes, Pvda BorgerOdoorn, in de oriënterende Gemeenteraadsvergadering van Borger Odoorn haar leden niet alleen geïnformeerd over het voorgesteld besluit om in te stemmen met het ontwerp besluit tot oprichting en deelneming in de BV de Buurtcorporatie, de benodigde gronden als eigen vermogen in de Buurtcorporatie in te brengen en de benodigde financieringsmiddelen aan de Buurtcorporatie beschikbaar te stellen maar dat ook met respect voor de Raad verdedigd.

Er is hier sprake van win-win-win situatie. Namelijk voor de burger, voor bouwbedrijf Geveke en voor de gemeente zelf.   

De woningmarkt zit nog steeds op slot. Woningbouwcorporaties hebben o.a. door de verhuurdersheffing van het Rijk minder mogelijkheden om te investeren. Bouwbedrijven snakken naar werk, maar kunnen niet bouwen door een stagnerende vraag en gemeenten hebben nauwelijks nog afzet van grondkavels door eveneens een stagnerende vraag. Met dit initiatief wordt gepoogd voor de problematiek van zowel de burger, als het lokale bouwbedrijf als die van de gemeente, de oplossing voor de gevolgen daarvan dichterbij te brengen.  

Ook is het volgens de PvdA wethouder een manier om de krimp te lijf te gaan.

“ Iemand die weg wil, houden we niet tegen echter iemand die weg moet vanwege niet beschikbaar en niet betaalbaar zijn van een woning die kunnen we met dit initiatief behouden”.      

Uiteraard hadden alle fracties vragen gezien de benodigde financieringssom van 1,7 miljoen euro en de mogelijke impact / risico’s die dat kan hebben op de gemeentelijke begroting in de toekomst en de financiële weerbaarheidsvermogen van de gemeente bij onverwachte toekomstige tegenvallers. D66 had praktisch als enige vooral bedenkingen.

Volgens wethouder Bruintjes is echter wachten of niets doen geen optie. “ Daar wordt niemand beter van. Noch de burger, noch het bouwbederijf noch de gemeente. Het is niet zo dat niets doen niets kost. Rente op niet verkochte grond moet wel betaald worden. Het financiële risico voor de gemeente is zo veel mogelijk is geminimaliseerd echter het zal ook duidelijk zijn dat zonder risico niets van de grond komt “.

De wethouder deed de toezegging alle wensen en bedenkingen serieus te nemen, een accountant via een aantal scenario’s nog eens naar de risico’s te laten kijken en de raad hierover te informeren.

a.s. 13 maart zal het College de gemeenteraad vragen een besluit te nemen over de financiële voorstellen

Dit is een voorbeeld van het beleid dat de PvdA fractie in de gemeenteraad van Borger-Odoorn ook na de verkiezingen wil voortzetten. Als ook u dat wilt, stem dan op lijst 2 ! Onze lijsttrekker is Henk Zwiep. Hij staat op onderstaande foto in het midden met volledig rode trui.