Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Henk Zwiep, PvdA lijstrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Borger-Odoorn, heeft vandaag (3 maart 2014) namens zijn fractie schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de Raad met als werktitel:

" Computeronderhoud voor minima door mensen met afstand tot arbeidsmarkt "

Hierna volgt de volledige letterlijke tekst.

Inleiding

Tegenwoordig is de computer onmisbaar om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het doen van de administratie en het aanvragen van voorzieningen bij de overheid zijn daar voorbeelden van. Ook leerlingen kunnen niet meer zonder computer.

Een computer is echter een forse investering. En een nadeel is ook dat ze onderhoudsgevoelig zijn. Juist in dat onderhoud lopen veel mensen vast.

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd vanuit de ICT-agenda van staatssecretaris Heemskerk in het werken met de computer. Het computeronderhoud was daar echter geen onderdeel van. Op het moment dat een computer storing geeft, zitten veel mensen met de handen in het haar.

De PvdA Borger-Odoorn bereiken signalen dat voor minima deze problemen extra zwaar wegen. Zij kunnen het zich niet veroorloven om dure reparaties uit te laten voeren of eventueel over te gaan tot vervanging. Daarmee neemt het computer gebruik bij delen van de bevolking af, terwijl het Rijk deze juiste wil stimuleren.

De PvdA ziet mogelijkheden om het gebruik van de computer,vooral voor inwoners die dat (net) niet kunnen betalen blijvend te stimuleren, door het onderhoudsprobleem op te lossen.

Toelichting:

De PvdA wil graag een onderhoudsdienst voor het onderhouden van computers voor minima creëren. Volgens de PvdA zou dit goed kunnen door dit te realiseren via mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door cliënten van Promens Care of een WSW-bedrijf (Wedeka, Emco) zou hier invulling aan kunnen worden gegeven. Er zijn verschillende trajecten denkbaar hoe een en ander invulling te gegeven.

Door een onderhoudsdienst voor computers te maken, kunnen minima langer met hun computer werken. Dat voorkomt allerlei problemen. En veel belangrijker, meedoen blijft mogelijk. Juist voor bijvoorbeeld kinderen van minima is dat van groot belang.

Schoolkinderen mogen niet de dupe zijn van het niet kunnen meedoen door geldgebrek van de ouders.

De PvdA-fractie wil dan ook graag de volgende vragen aan het college stellen:

Vragen

  1. Bent u het met ons eens dat computeronderhoud voor minima een aanvulling kan zijn op het huidige aanbod aan sociale voorzieningen?
  2. Bent u het met ons eens dat dit voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een extra impuls kan zijn?
  3. Wilt u de mogelijkheid verkennen om dit in de gemeente Borger-Odoorn mogelijk te maken?
  4. Ziet u andere mogelijkheden om computeronderhoud voor minima mogelijk te maken?