Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Persbericht PvdA-fractie Borger-Odoorn, 17 maart 2014

Ingezonden brief: door Henk Zwiep, fractievoorzitter PvdA

‘PvdA STELT VRAGEN OVER N-34’

BORGER-ODOORN – De PvdA in Borger-Odoorn heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde H. Brink over de aansluiting op de N-34 bij Klijndijk. De PvdA constateert dat de aansluiting een ingrijpend proces is, die de nodige discussie oplevert in het dorp. Op basis van argumenten vraagt de PvdA aan Gedeputeerde Brink om een heroverweging te maken en de situatie van Emmen-Noord hier nadrukkelijk in te betrekken.

De aansluiting op de N-34 is een jarenlang en ingrijpend proces. De afgelopen periode is de voorgenomen aansluiting van de N-34 bij Klijndijk steeds meer in discussie. Reden voor de fractie van de PvdA Borger-Odoorn zich meer te verdiepen in de voorstellen en de diverse varianten vanuit de Provincie.

De gemeenteraad heeft een informatieve bijeenkomst gehad, waarbij de raad vanuit de provincie ambtelijk is voorgelicht over met name de variant Slenerweg. Daarnaast heeft de fractie van de PvdA op uitnodiging van het actiecomité Klijndijk N-34 op 17 maart een informatiebijeenkomst van dit comité bijgewoond.

De leden van de fractie constateerden dat in een vroeg stadium de variant Emmen-Noord is afgevallen, terwijl het op basis van nu bekend zijnde gegevens Emmen-Noord een acceptabele optie kan zijn. De fractie vraagt om een snelle keuze, in verband met de verkeersveiligheid.