Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Reactie staatssecretaris Jetta Klijnsma op het verzoek om een eerlijker verdeling van Rijlksgelden vanwege grote verschillen tussen gemeenten in sociaal-economisch opzicht

jl. 17 maart heb ik tijdens een bezoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma aan Stadskanaal, haar een brief overhandigd waarin ik haar bij de verdeling van Rijksgelden in het algemeen en specifiek die in het kader van de Participatiewet, heb gevraagd rekening te houden met de problematiek van gemeenten in krimpregio's op het platte land. Dus de beschkbare financien eerlijker te verdelen. Daarbij heb ik speciaal aandacht gevraagd voor Noord-Oost Drenthe, en in het bijzonder voor de gemeente Borger-Odoorn en de mensen die daar wonen. Voor meer details dienaangaande: Zie een eerder gepubliceerd artikel, die te vinden is onder de catagorie PvdA  op deze website.

Vandaag (13 mei) per post hierop een reactie van de staatssecretaris ontvangen. De brief verschaft zicht op het nieuwe  verdeelmodel waarvan het onderzoek naar de precieze ingredienten nog gaande is.

De details: