Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

De jaar op jaar vergroting van de kloof in koopkracht tussen werkenden en niet-werkenden moet worden gestopt en gesloopt.

Jl. vrijdagavond (27 mei 2016) was er een bijeenkomst van o.a. Werkgroep PvdA Ouderenbeleid Drenthe in restaurant Het Wapen van Emmen met PvdA staatsecretaris Jetta Klijnsma over de zorgen m.b.t. de inkomenspositie van ouderen in het algemeen die uiteraard niet losgezien kan worden van het huidige- en toekomstige beleid aangaande pensioen (situatie van tweede pijler naast de AOW).

Voorafgaande aan de formele start van het overleg heb ik Jetta twee moties, een gezamenlijke inspanning van mij (PvdA afd. Borger-Odoorn) en Anja van Zantvoort (PvdA afd. Zoetemeer), overhandigd/ kort toegelicht aangaande pensioenen. Deze moties zullen, mits zij vooraf landelijk voldoende digitale ondersteuning (minimaal 100) verkrijgen, worden behandeld op de Politieke Ledenraad van a.s. 4 juni en hebben betrekking op de onbekendheid van de veelal niet-opbouw van pensioen bij werkloosheid (WW & Bijstand) en de niet-opbouw in geval van werkzaam zijn als ZZP‘er & Flexwerker. Geinteresserrd in de details aangaande beide moties, scroll dan naar het einde.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Op de Goeie Momenten de Goeie Dingen doen!

Dat was een van de uitspraken van Drentens Gewestelijk PvdA bestuursvoorzitter Jacob Bruintjes tijdens de extra ledenvergadering op 16 april jl. in Westerbork toen de ontstane situatie na het plotselinge ontslag van Ard van der Tuuk als gedeputeerde, werd besproken.

Nu Cees Bijl door de PvdA Statenfractie is voorgedragen om in het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe zitting te nemen, heb ik mij de vraag gesteld: Dekt de werkwijze van de PvdA Statenfractie de lading overeenkomstig de eerdergenoemde uitspraak van Jacob Bruintjes?

Op persoonlijke titel zet ik hierbij enige vraagtekens.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

PvdA Gewest Drenthe laat vooralsnog de rechtsongelijkheid bij financiële afhandeling wildschade bestaan.

Dat is het besluit dat jl. 11 december werd genomen tijdens de bijeenkomst waar het programma van de PvdA Drenthe is vastgesteld voor de Provinciale Staten verkiezingen in maart van het volgend jaar.

In de discussie kon ik de afgevaardigden niet tot een andere beslissing verleiden. Dit ondanks dat ik memoreerde aan de feitelijke belofte die tijdens een openbare vergadering van de Dorpsbelangen Werkgroep ‘Reductie Overlast Steenmarters’ op 20 januari van dit jaar door statenlid Peter Zwiers is gedaan, dat hij zich in de Drentse Provinciale Staten zou inzetten voor een provinciaal schadefonds voor particulieren.

Ter plaatse werd door de huidige PvdA Staten woordvoerder Maaike Bakker gezegd dat in hun fractie recent was besloten geen medewerking te verlenen aan zo’n schadefonds voor particulieren. Met zo'n opmerking sla je de discussie op dat moment praktisch dood. Jammer dat alleen het kleine aantal afdelingsafgevaardigden (wellicht max. 20% van de aanwezigen) stemrecht heeft! 

Gebruikerswaardering: 2 / 5

Ster actiefSter actiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

UITNODIGING

De PvdA afdelingen Borger-Odoorn, Stadskanaal en Westerwolde nodigen hun leden van harte uit voor het bijwonen van de gezamenlijke ‘1 mei viering’ op zondagmiddag 1 mei 2016.

U bent welkom in De Gelegenheid, Kruisstraat 1, Musselkanaal, inloop vanaf 14:00 uur; het programma vangt aan om 14:30 uur.

De middag wordt gepresenteerd door Erik van der Vlag, voorzitter van de afdeling Stadskanaal.

Wij hebben John Kerstens uitgenodigd de 1 mei-toespraak te houden en Bert Hadders zal voor de muzikale omlijsting zorgen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Uitnodiging voor gezellige middag door PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe aan PvdA leden van 65 jaar en ouder

Beste partijgenoten,

De PvdA-Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe nodigt u uit deel te nemen aan een bijeenkomst in een ongedwongen sfeer op maandagmiddag 26 mei in Wijster, bedoeld voor alle PvdA-leden in Drenthe van 65 jaar en ouder.

Een bijeenkomst om oude bekenden te ontmoeten en met ze bij te praten, om met andere deelnemers te praten over wat u zoal bezig houdt en om te luisteren naar Margreeth de Boer. Zij is onze speciale gast.

De bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 26 mei, in Dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat  31, 9418 PB Wijster.

Aanvang 14.00 uur. We sluiten af rond 16.00 uur. Voor u zijn er geen kosten aan verbonden.