Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

PvdA bijeenkomst Gewest Drenthe, Westerbork, zaterdag 12 april 2014

Eigen notitie van de belangrijkste punten, die aan de orde zijn geweest. Het betreft de voorbereidingen van aanstaande Statenverkiezingen en de evaluatie van de recente gemeenteraadsverkiezingen.

De vergadering heb ik niet bijgewoond als afdelingsafgevaardigde maar als geinteresseerde PvdA lid; hetgeen o.a. betekent dat je ter vergadering geen stemrecht hebt. 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Dringende adviezen van PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe aan PvdA Kamerfractie

De PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe vindt dat de Kamerfractie serieus en op korte termijn moet werken aan verbetering van een aantal essentiële plannen van het kabinet, zoals voor de zorg, voor werk en voor pensioenen en zich moet herbezinnen op de invulling van het begrip ‘zorgzame samenleving’.

Om voornoemde reden heeft de Werkgroep recent een brief met die dringende boodschap aan haar politiekleider Diederik Samson gestuurd.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Krimp: Leefbaarheid Drenthe blijvend onder druk of zijn er ook juist kansen?

Onderstaand bericht is opgemaakt d.d. 28 februari 2008 en daardoor enigszins gedateerd.

Bij ongewijzigd beleid is aan de krimp van de bevolking op het platteland niet te ontkomen. De gevolgen waarin we voor een deel nu al zitten zijn plaatselijk ook in onze provincie reeds zichtbaar door leegstand van (huur) huizen  / boerderijen / kantoren / fabrieksgebouwen / industrieterreinen / scholen enz. Het is dan ook duidelijk dat als deze signalen niet serieus worden genomen de ontvolking op het platteland zich in een sneller tempo zal gaan voltrekken als nu het geval is doordat de consequenties van een aantal processen zich dan zullen gaan verstrekken waardoor handhaving van de voorzieningen steeds meer onder druk komen te staan.

De oorzaken: Vergrijzing en vertrek

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Brief van de PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe aan haar partijgenoten, potentiele PvdA stemmers en andere belangstellenden met belangrijke overwegingen om  a.s. 19 maart beslist te gaan stemmen en dan uiteraard op de PvdA want een sterker PvdA maakt uw gemeente beslist socialer. Gewoon Doen !