Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Rijk wil bevolking drentse veenkolonien info over en betrekken bij windparken Hoe serieus is dat ?

Reactie op ingezonden mededeling  van Ministerie van Economische Zaken (EZ) in lokale bladen van begin juli

Betreft: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer .

De inhoud staat, om in voetbaltermen te spreken, bol van de driehoekjes van het Rijk (landelijke overheid), initiatiefnemers (ondernemers) van de windparken en provincie (Drenthe). Zij bepalen het beeld van de wedstrijd:  ‘ Het inpassen van genoemde windparken in het landschap van de  Veenkoloniën in onze provincie ‘.  Zelfs informeel, blijkt er noch voor betrokken Colleges van B&W noch voor hun gemeenteraden een plaatsje op de reservebank te zijn ingeruimd. In het hele artikel is door Economische Zaken immers niet eenmaal een rol voor de vertegenwoordigers van gemeenten van Borger-Odoorn en Aa &Hunze genoemd.

Dat er aanwijzingen zijn dat er mogelijk ook nadelige welzijn – en gezondheidsaspecten zitten voor de direct omwonenden van windturbineparken, hierover wordt zoals zo vaak en wederom met geen woord gerept.

Er wordt geschreven dat het Rijk en de initiatiefnemers in overleg met de provincie, de bewoners van de Drentse Veenkoloniën ‘zo goed mogelijk informeren’ en ‘waar mogelijk betrekken’.  In overleg met betekent nog niet in overeenstemming met, maar dat terzijde.

Het mag uit het artikel duidelijk zijn dat de communicatie slechts één richting kent. Er staat namelijk niet geschreven dat de bevolking wordt t gevraagd waarover zij wil worden geïnformeerd,  waarbij en hoe zij wil worden betrokken en door wie zij vindt dat die hen daarbij het beste kan vertegenwoordigen. Die discussie wordt gewoon overgeslagen. Het spel van de spiegeltjes en kraaltjes (compenseren / participeren) voert reeds de boventoon en maskeert daarmee het ondemocratisch handelen in dit proces.

Bijeenkomst gemeenteraad Borger-Odoorn jl. 3 juli.

Tijdens die vergadering stelde n.a.v. het onderhavige artikel in het Dagblad van het Noorden, gelukkig ten minste de PvdA fractie een aantal vragen die m.i. raakten aan voorgaande.

Uit de beantwoording van de verantwoordelijk wethouder Hr. Buijtelaar bleek maar weer eens pijnlijk dat het ministerie ogenschijnlijk weinig gelegen is aan het oordeel van de relevante gemeente(n) in deze. Ondanks het advies van de gemeente waarin zij het ministerie liet weten de inhoud en het tijdstip van deze  mededeling in de lokale bladen weten niet verstandig te vinden, werd de publicatie gewoon doorgezet.

Tot slot:

De gemeente Borger-Odoorn  heeft zich laten betrekken bij het Haagse Platform waarin naast het bevoegd gezag (het  ministerie van EZ) zitting hebben de initiatiefnemers , de provincie Drenthe en buurgemeente Aa&Hunze.

De PvdA afdeling Borger-Odoorn huldigt het standpunt:  “Zonder Draagvlak Geen Windturbines”. In hoeverre dat standpunt in voornoemde platform is gedeeld en of bv een verzoek  is ingebracht om een onafhankelijk onpartijdig onderzoek te laten starten naar de effecten op de midden- en lange termijn van hoorbare- en niet hoorbare trillingen veroorzaakt  door windturbines op de gezondheid van mens (en dier), heeft haar fractie daarover geen vraag gesteld; m.i. een gemiste kans.

Belangrijk voor de geloofwaardigheid van de bevolking in dat Platform overleg op zich, is zeker ook de transparantie van handelen van alle deelnemers. Een openbaar verslag van hetgeen in het Platform wordt besproken en afgesproken, kan daartoe een wezenlijke bijdrage leveren plus dat op voorhand voorkomen dat achteraf discussie ontstaat over wie wat wel of juist niet, al of niet terecht, in het (in)direct belang van de bewoners heeft ondernomen. De politieke partijen van de gemeenteraad van Borger-Odoorn zouden er dan ook ondanks het zomerreces goed aan doen, op korte termijn een niet vrijblijvende verzoek te richten tot het College van B&W waarin zij in gezamenlijkheid vragen dat op de eerstkomende bijeenkomst van het Platform overleg in te brengen. Bovendien wordt daarmee het Platform ontdaan van de geur van achterkamertjes politiek c.q. koehandel.

Bovenstaande is uiteengezet op persoonlijke titel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën