Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Salderingsregeling: Laat de pioniers van nu, niet de verliezers van de nabije toekomst worden

Bij de aanschaf van zonnepanelen op het dak voor de eigen huis of bij het verlenen van instemming met een verhuurder om in het kader van een stroomversnellingsproject (meter op nul) een blokje woningen te renoveren, helpt de salderingsregeling veel Nederlanders over de streep.

Naast het ideële doel om het milieu minder schadelijk te belasten met de CO2-uitstoot door onze fossiel gestookte centrales, speelt het financieel voordeel voor de eigen portemonnee een grote wellicht zelfs een doorslaggevende rol.

De bestaande salderingsregeling zegt dat je net zoveel geld krijgt voor wat je aan het elektriciteitsnet levert dan wat je ervan afneemt.

Heel veel mensen, vermoedelijk het overgrote deel weten echter niet dat deze salderingsregeling mogelijk tijdelijk is.

De minister van Economische Zaken (Henk Kamp) heeft in een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 23 september 2014 over saldering ondermeer aangegeven dat salderen in elk geval tot Y2020 in stand blijft, dat in Y2017 de evaluatie plaatsvindt en dat er een goede overgangsregeling zal komen mochten er wijzigingen komen.

Op zich was dat wellicht nog niet zo verontrustend echter in het overleg over de energieprestatievergoeding (EPV) van de Tweede Kamer op 13 januari 2016 met minister van Wonen (Stef Blok), was één van de opmerkingen “snap dat het nodig zal zijn de salderingsregeling te versoberen “. Via internet volgde ik dat overleg en werd er echt door gegrepen, weliswaar niet direct bij de keel maar toch.

Niet alleen vanwege de onzekerheid bij eigenaren van particuliere woningen met zonnepanelen maar juist ook bij huurders vanwege de uitvoering van de projecten ‘Nul op de Meter’ zoals bv. die van woningcorporatie Lefier in Nieuw-Buinen, omvattende ca. 120 woningen verdeeld over een aantal blokken.

30 van de ca. 120 bij dit project betrokken woningen zijn inmiddels bijna opgeleverd en de resterende 90 woningen wachten momenteel op een wetswijziging voordat de werkzaamheden daaraan zullen worden gestart.

De vraag is of deze huurders (en huurders op andere plaatsen in het land) individueel volledig en tijdig zijn geïnformeerd over de details aangaande de mogelijke tijdelijkheid van de salderingsregeling d.w.z. of dat de huurder voor de individuele instemming met het project dat heeft bereikt, en ook gecheckt is of begrepen is wat de eventuele gevolgen van een versobering voor de huurder zouden kunnen betekenen. Mijn vermoeden is in elk geval dat dit veel beter had gekund want het blijkt in elk geval onvoldoende geland.

Hoe dan ook, blijvende onzekerheid over de salderingsregeling zal eigenhuisbezitters en huurders doen nadenken/ afschrikken om tot aanschaf van zonnepanelen c.q. instemming te geven voor meewerken aan de realisering van ‘Meter op Nul’ projecten in o.a. de Sociale Woningbouw.

Bij de ‘Nul op de Meter ‘projecten gaan de huurders immers uit van een woonlastengarantie d.w.z. dat bij een normaal en gemiddeld energiegebruik van de woning, de totale woonkosten (= kale huur plus EPV) niet hoger zouden worden; de uitdaging voor de huurder is dan zuiniger te zijn in het gebruik van energie waardoor via de energieleverancier geld op de rekening wordt bijgeschreven.

Versobering van de salderingsregeling betekent dan ook voor:

De huurder van een woning dat deze meer geld kwijt vanwege de duurdere KWh prijs van geleverde energie uit het net in vergelijking met de lagere prijs van aan het net door de zonnepanelen geleverde energie.

De woningeigenaar, dat hij er veel langer over doet voordat de investering is terugverdient, daarbij er gemakshalve maar vanuit gegaan dat dit nog steeds wel haalbaar is.

Het twijfelen door de mensen over voortzetting van de huidige salderingsregeling, zal de afspraken en ambities t.a.v. het terugdringen van de CO2-uitstoot, ter voorkoming van verdere opwarming van de aarde, moeilijker maken tijdig te realiseren.

En dat terwijl het recente klimaatakkoord in Parijs vraagt om een nog grotere inzet van alternatieve energiebronnen ter vervanging van de fossiele brandstoffen omdat anders niet omkeerbare perioden van overstromingen en droogten onze aarde ten deel zullen vallen.

Vanuit dat perspectief gezien zou de huidige salderingsregeling eerder moeten worden verruimd dan gehandhaafd, laat staan versobert.

Bij deze dan ook een oproep aan alle politieke partijen in het algemeen en de partijen ter linkerzijde (Groen Links, PvdA en SP) in het bijzonder, om snel duidelijkheid te verschaffen m.b.t. de salderingsregeling.

LAAT DE PIONIERS VAN NU, NIET DE LOOSERS VAN DE TOEKOMST WORDEN!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën