Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Toekennen aparte huisnummer aan extra unit bij woning in kader van mantelzorg

Nieuw Buinen, 23 juni 2014

Aan:

De PvdA Gemeenteraadsfractie Borger-Odoorn

Op persoonlijke titel

Geachte Hr. Henk Zwiep ( fractie voorzitter PvdA),

Betreft:

Toekennen aparte huisnummer aan extra unit bij woning in het kader van verstrekken mantelzorg

Inleiding:

jl. 18 juni heeft de hele Tweede Kamer haar goedkeuring gegeven aan een wetsvoorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma  dat ouderen niet meer onnodig worden lastiggevallen met ’tandenborstel tellende’ controleurs.

Diverse fracties hadden eerder aangedrongen op vereenvoudiging van de regels. Onduidelijkheid in de bestaande wetgeving leidde niet alleen tot onrust maar zelfs tot uiteenlopende uitvoeringen door het SVB waardoor sommige ouderen werden gekort en andere niet.

Door het akkoord van de Tweede Kamer gelden AOW’ers die veel dingen samendoen maar ieder een eigen (huur)woning hebben, niet meer als samenwonend en ontvangen derhalve altijd de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden.

Een AOW’er die alleen woont, ontvangt een uitkering van 70 procent van het minimumloon. Samenwonende AOW’ers krijgen ieder 50 procent van het minimumloon.

Aanleiding:

Er blijft echter een probleem. Voor mensen die bij hun huis een extra unit (hebben) laten plaatsen om een hulpbehoevend familielid of anders in te laten wonen en aldus optimale condities  scheppen voor het geven van de benodigde mantelzorg , hanteert de SVB  de regel dat dit een vorm van samenwonen betreft en daarom ontvangt de AOW’er 50 procent van het minimumloon.  Eigenlijk vindt in die situatie dus nog steeds een bestraffing plaats terwijl deze m.i. niet wezenlijk verschilt van de situatie waarbij AOW’ers veel dingen samendoen maar ieder een eigen (huur)woning hebben. Bij gelijke behandeling zou ook deze AOW’er 70% van het minimumloon ontvangen.    

Voorstel:

Gemeenten kunnen deze onrechtvaardigheid oplossen door aan de unit een apart huisnummer (bv. via toevoeging van een letter) te geven zodat van samenwonen wettelijk gezien geen sprake meer is.

Het  voorstel aan de PvdA fractie is dan ook om voorgaande in overweging te nemen en een poging te doen  hiervoor een meerderheid te verwerven in de gemeenteraad van Borger-Odoorn.

Perspectief:

Als dat laatste lukt, kan het mogelijk als vliegwiel functioneren voor de overige gemeenten in de provincie Drenthe en elders.

In afwachting en verwachting van een positieve reactie,

Met vriendelijke groeten,

Menno Hilverts

Kalmoes 88, 9521 HV Nieuw Buinen

Tel. 0599-619692 / 06-18877324

menno.hilverts@planet.nl  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën