Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Verlichting rond pannakooi achter de MFA te Nieuw Buinen voorziet in een behoefte

verlichting pannakooi

In december 2013 / januari 2014 zijn een aantal wijken in Nieuw Buinen deur-aan-deur bezocht om als nieuwbakken lid van het Dorpsteam aan de weet te komen aan welke verbeteringen de mensen behoefte hadden om de leefbaarheid voor jong en oud te vergroten. Voorkomen moet immers worden dat de krimp toeslaat met alle gevolgen van dien  voor het in stand kunnen houden van de lokale voorzieningen van het dorp.

Twee vragen stonden daarbij centraal: Noem me één punt die in uw directe omgeving en één punt die voor alle Bunemonders van belang is.

In de buurt van de Begoniastraat, Parklaan, Crysantstraat en Lineuslaan is door ouders van jongeren en de jongeren zelf, duidelijk gemaakt dat er weinig te doen is voor de jeugd in de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar.

Verveling wordt door hen gezien als een van de oorzaken van incidentele vernielingen en dat verveling kan echter ook uitgroeien tot een structurele vernielzucht c.q. vandalisme , wat enerzijds leidt tot onveiligheid voor de omgeving en anderzijds (op termijn) een sociaal  probleem schept bij alle betrokkenen. Voor sommige ouders was dat een reden om te gaan vertrekken uit Nieuw Buinen naar o.a. Stadskanaal

Hoe je het ook wendt of keert: ‘De jeugd moet iets te doen hebben en dat niet alleen overdag maar ook ’s avonds’.

Van het kunstvoetbalveld achter de MFA wordt enorm gebruik gemaakt door de jeugd echter dat kan nu alleen overdag want er ontbreekt verlichting. Van overlast voor de omgeving is nooit sprake ondanks dat er geen echte toezicht is.

In de late herfst, winter en vroege voorjaar wordt het na 17:00 uur echter al snel donker en dan heeft de jeugd weinig tot niets om handen.  Rondhangen thuis achter de PC of elders is dan bijna het enige alternatief. In elk geval stopt het gezellig met elkaar sportief bewegen en liggen de mogelijke gevolgen als hierboven aangegeven op de loer.

Het verzoek van een aantal ouders en jongeren was logischerwijs dan ook, of het Dorpsteam niet kon regelen dat er lichtmasten geplaatst konden worden zodat zij ook ’s avonds gebruik konden blijven maken van de voetbalveldje.

Dat er voldaan moet worden aan bepaalde voorwaarden voordat  de gemeente  überhaupt zou kunnen en willen overgaan tot het plaatsen van een aantal lichtmasten, is ook duidelijk. Immers de omliggende huizen mogen geen overlast ondervinden, noch ten gevolge van lawaai noch vanwege het licht.

Trouwens, gezien de afstand van het veldje tot de behuizing worden dienaangaande ook geen problemen verwacht.

Door de Vereniging Dorpsbelangen is (met ondersteuning van het Dorpsteam Nieuw Buinen,  de voetbalclub Nieuw Buinen en de Jeugdsoos van Nieuw Buinen) op 1 maart 2014 aan het College B &W van de Gemeente Borger-Odoorn een brief gestuurd of zij haar goedkeuring wil verlenen aan het inrichten van de verlichting aldaar, en of willen meewerken het initiatief financieel ook mogelijk te maken.

Door de Gemeente is daar inmiddels positief op gereageerd. Geschat wordt dat de aanleg van openbare verlichting ongeveer € 6.000 tot 7.000 kost en de Gemeente wil hierin 50% bijdragen.

Het is nu aan de ouders, jeugd en overige inwoners van Nieuw Buinen om te laten zien of zij daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de beoogde verlichting  en bereid zijn zich in te spannen voor het ontbrekende financiële deel door  het in gezamenlijkheid bedenken / organiseren en uitvoeren van de benodigde activiteiten.

Mocht u vinden dat het initiatief de moeite waard is om te worden gerealiseerd, ideeën hebt om het werkelijkheid te laten worden of nog met vragen zit, laat dat dan weten aan:

t.a.v.:

Secretaris Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Buinen

Derk Smit

Vijverlaan 13

9521 CC Nieuw-Buinen

email:dorpsbelangennieuwbuinen@gmail.com

mob:06-27437413

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën