Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Verslag Bijeenkomst Dorpsbelangen Platform ‘Reductie Overlast Steenmarters Borger-Odoorn’ & Lotgenoten met verzekeringsmaatschappij Univé

30 juli 2014, 20:00 uur

Op initiatief van het Platform hebben 6 inwoners van de Gemeente Borger-Odoorn, die financiële schade hebben ondervonden van de steenmarter, hun probleem voorgelegd aan de verzekeringsmaatschappij Univé ‘ Stad en Land ‘ in de hun winkel te Borger. Univé liet zich vertegenwoordigen door haar regiomanager voor de provincie Groningen en een deel van Drenthe,  de heer Hielke Merkus. Namens het Platform waren aanwezig Freddy de Bruin en Menno Hilverts.

Alle aanwezigen kregen ruimschoots de gelegenheid hun eigen situatie uit een te zetten. De informatie uitwisseling met Univé vond plaats in een open en vriendelijke atmosfeer waarbij uiteraard de zakelijke kant door beide partijen niet werd vergeten echter wel steeds met respect voor de beide eigen afzonderlijke posities en oog voor gezamenlijke belangen.

De nu voorgelegde schade gevallen betroffen 4x aan de auto en 2x aan de woning.

Onderstaande punten zijn tijdens de bijeenkomst aan de orde geweest en worden door Univé in overweging genomen:

A.

Redenen waarom  de verzekerden schade t.g.v. steenmarters bij de verzekeringsmaatschappij veelal niet melden waardoor bij de verzekeringsmaatschappij ten onrechte de indruk bestaat dat het probleem gering is.

  1. Bijdrage t.g.v. eigen risico en gedeeltelijk vervallen van no claim c.q. de invloed op een toekomstige  schade (calculerende burger).
  2. De veel gehoorde en onjuiste mening dat het niet verzekerd is
  3. De houding van Groningers en Drenten is er niet één  van claimen   

B.

Onduidelijkheid over mogelijke verjaring bij het later alsnog melden van schade door steenmarters

C.

Rechtvaardiging vergoedingsvoorwaarde van verzekeringsmaatschappij voor herstel van schade in geval van schade door ongedierte (steenmarter), de door haar voorgeschreven reparateurbedrijven moeten worden toegepast dus ook in geval van schade zijnde de niet blik schade. Een uitermate vreemde voorwaarde immers bij een motorisch defect is op voorhand niet duidelijk dat het probleem  door een steenmarter veroorzaakt probleem hebt  en anderzijds onlogisch om met zo’n defect naar een uitdeukbedrijf te gaan.

D.

Verzoek om , eventueel in gezamenlijkheid, in overleg te gaan met het overkoepelorgaan van importeurs / producenten van auto’s  om gedaan te krijgen dat voor leidingen materialen worden gebruikt waarin geen stoffen zijn verwerkt die aantrekkelijk zijn voor de steenmarter (preventieve actie).

E.

Overweging om verzekerden op de een of andere manier financieel tegemoet komen indien zij onkosten hebben gemaakt om steenmarters op afstand te houden c.q. hen daartoe proactief te stimuleren met een financiële positieve prikkel ; denk o.a. aan apparaatje welke HF signalen in het motorcompartiment uitzendt.

F.

Overweging om in gesprek te gaan met de provincie wat de mogelijkheden zijn tot het gezamenlijk instellen van een fonds ter voorkoming van schade en / of vergoeding van schade ook aan particulieren. De regiomanager heeft toegezegd bereid te zijn tot een gesprek indien Univé daartoe  wordt uitgenodigd door de Provincie.  

De aanwezigen (families De Boer, Hulshof, Martens, Moesker, Schipper, Veenstra) hebben op verzoek van de Hr. Merkus alsnog hun ervaring ingevuld op een schadeformulier; deze zullen alle ook door hemzelf beoordeeld / afgehandeld  worden. Uiteindelijk moet dit uitmonden in voorbeelden, hoe Univé met toekomstige meldingen door haar cliënten van schade door o.a. steenmarters, eenduidig zal en wil omgaan.

Een van de mensen was niet verzekerd bij Univé; de regiomanager zal over die gebeurtenis bemiddelen met diens maatschappij.

Ondanks het goed verlopen gesprek, zijn voor het Platform natuurlijk de definitieve daden van Univé uiteindelijk doorslaggevend voor een daadwerkelijk  positieve gevoel. Beantwoording door Univé zal uiteraard tijd in beslag nemen wegens de voorstelbare  noodzakelijke en zorgvuldige overleg binnen het Univé zelf om tot een uniforme aanpak te kunnen geraken.  

Binnen afzienbare tijd zal het Platform nog een aantal mensen benaderen met schade aan met name de woning / schuur, verlies van dieren of nog anders.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën