Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Vluchtelingen probleem is beheersbaar, we moeten het alleen echt willen

Van de politiek mag je verwachten dat ze niet lijdzaam toe ziet c.q. bezig is naar elkaar te wijzen c.q. elkaar verwijten te maken wat er in het verleden had moeten gebeuren c.q. het vragen om een sterke man / vrouw.

NEE, in humanitaire kwesties als deze behoort zij juist leiding te geven aan haar eigen bevolking ter voorkoming van discriminatie, uitmondend in geweld tegen de vluchtelingen die bij aankomst niets anders hebben dan de kleren die ze dragen. Politieke partijen horen m.i. proactief uit te dragen via alle haar ter beschikking staande media waarom wij als Nederland maar ook als gemeente (bv. Borger-Odoorn) hulp moeten bieden en niet mee dienen te gaan in het sentiment / onderbuikgevoel dat door partijen als de PVV ook nog eens aangewakkerd wordt.

De eigen bevolking is er zelfs bij gebaat dat de vluchtelingen zo snel mogelijk een dak boven hun hoofd hebben en wat geld: “ Wat zou jij doen als je hierover niet beschikte ?  Ik ken het antwoord en jij ook “

Een van de mogelijke oplossingen voor het verschaffen van noodzakelijk onderdak aan de mensen die op de vlucht zijn voor bommen en geweld (zoals dat al tijden plaatsvindt in het Midden Oosten en nog lang zal voortduren vanwege niet hun belangen maar dat van de grootmachten), is:

dat de vluchtelingen die formeel zijn toegelaten (zijn in het bezit zijn een A-, B-, en C status) en die zich nu nog bevinden in de asielzoekerscentra, dat zij gehuisvest worden in gebouwen die nu leegstaan en niet meer gebruikt gaan worden zoals scholen , verzorgingstehuizen e.d.

Door het leegvallen van een plaats in een asielzoekerscentrum (o.a. Ter Apel) ontstaat er aldaar weer een plek. Met een dergelijke aanpak verschaffen we dus ruimte.

Om nog meer ruimte vrij te maken zou ook gedacht kunnen worden aan het (tijdelijk) stoppen van de sloop van leegstaande huurhuizen door woningcorporaties.

Tot slot, het grootste deel van de mensen vlucht uit nood en niet voor een ooglidcorrectie

Gemeenteraden, neem uw verantwoording en stimuleer / ondersteun uw colleges van B&W in initiatieven om de rust terug te laten keren want ook dat staat een oplossing in de weg

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën