Voor een Sociaal Nederland Samenwerken aan een Solidaire Toekomst

Werkconferentie Zorglandschap Drenthe Samen denken Samen doen Geldt dat ook voor glasvezel aanleg ?

Assen, provinciehuis, Werkconferentie Zorglandschap Drenthe, 29 januari 2015

Motto:  ‘Van Samen Denken Naar Samen Doen’.  Geldt dat ook voor de glasvezel ?

Op deze interessante en geslaagde bijeenkomst georganiseerd door provincie Drenthe en zorgverzekeraar Achmea, gingen meer dan 150 personen met elkaar in gesprek over de te maken keuzes om de zorg in Drenthe toekomstbestendig te maken. Aan de basis van dit initiatief stond PvdA gedeputeerde en lijsttrekker Ard van der Tuuk.

Verreweg het grootste deel van de aanwezigen waren professionals.

Zelf had ik mij aangemeld als lid van de PvdA Werkgroep Ouderenbeleid Drenthe.

Om de Zorg op het dunbevolkte platteland voor een ieder beschikbaar, bereikbaar en collectief betaalbaar te kunnen houden is snel internet via aanleg van een glasvezel netwerk van groot belang. Het is immers een van de mogelijkheden om de Zorg m.b.t. welzijn en gezondheid dicht bij de mensen te brengen door o.a. het geven op afstand van informatie en het doen van controle / sturing.

Grote internet bedrijven laten het echter ondanks bestaande wetgeving (Universele Dienstverlening) na om ook in perifere gebieden van Drenthe glasvezel aan te leggen.

Hun business model is gebaseerd op winstmaximalisatie en daar passen hoge kosten niet in. En blijkbaar biedt de wet hun voldoende ruimte om zich aan de door de wet beoogde plicht te kunnen onttrekken.

De Provincie Drenthe maar ook de Gemeenten in Drenthe blijken niet te beschikken over de financiële middelen om de aanleg van glasvezel zelf en / of in opdracht te laten uitvoeren. Geen onwil, het geld is er gewoon niet !

Onder de aanwezigen was in elk geval een grote zorgverzekeraar (Achmea), waren vertegenwoordigers van diverse zorgaanbieders en zorgverleners maar ook bedrijven die producten & diensten ontwikkelen.

Het is m.i. in hun aller belang de Zorg ook op het platteland in stand te houden, hun voorbestaan hangt ermee samen. Om voornoemde reden heb ik in de plenaire deel van de bijeenkomst de vraag opgeworpen wie van de aanwezige partijen de provincie financieel wilde helpen om ook in de regio’s van Drenthe waar commerciële partijen het laten afweten, de glasvezel in de grond te krijgen.

Gezien de kans op een langdurige uitweiding, kon er begrijpelijk slechts bij de beantwoording van die vraag kort worden stilgestaan. Helaas vroeg de gespreksleidster nu juist niet de directeur van Achmea om een reactie wat hij van het idee vond. Jammer. Naar ik hoop wordt het wel door de aanwezigen opgevat als huiswerk er in gezamenlijkheid eens verder over na te denken.   

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gerelateerde Artikelen

Menno Hilverts

Social Blogger / Fotograaf

Geïnteresseerd in alles wat het welzijn van mensen in alle fasen van hun leven verbetert c.q. bedreigt.

M . J . W . Hilverts

Sponsor

Website nodig?
Hilkon helpt u graag

Categorieën